INBJUDAN -15 oktober - Ljudmiljöcentrum förmiddagsseminarium i Domkyrkoforum i Lund om körmusik och akustik Webbversion
INBJUDAN FRÅN LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET  |  Sept -  Okt 2018
PÅMINNELSE!  INBJUDAN
från  Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet & Lund Choral Festival 
I samband med öppningskonserten av Lund Choral Festival arrangerar Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet ett kort förmiddagsseminarium med köranknytning i Domkyrkoforums Hörsal!
PROGRAM
10:00 Ljudmiljöcentrum bjuder på kaffe med tilltugg
10:30 Staffan Storm: Att komponera för kör – några nedslag i historien
11:00 Sten Ternström: Körröst och rumsakustik
11:45 Vi promenerar över gården till Domkyrkan

12:00-12:45 Konsert: Arte Vokalensemble framför bl a 100-årsjubilerande Leonard Bernsteins Chichester Psalms för gossopran, kör, orgel, harpa och slagverk. Dirigent Poul Emborg.


Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.

Föranmälan för den som vill försäkra sig om en plats i Domkyrkoforum genom att mejla till projektledare@ljudcentrum.lu.se. Ange seminariedatum 15/10 i ämnesrutan.



ATT KOMPONERA FÖR KÖR – NÅGRA NEDSLAG I HISTORIEN
 
Staffan Storm är tonsättare och lektor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö.
Han har studerat musikvetenskap och historia vid Lunds universitet. Mellan 1986–1992 studerade han komposition och musikteori vid Musikhögskolan i Malmö.

Staffan undervisar sedan många år i komposition och olika musikteoriämnen vid Musikhögskolan. Som tonsättare har han en omfattande verkförteckning bakom sig, allt från solo-, kammar- och körmusik till stora orkesterverk. Bland hans senaste verk kan nämnas "Nachtregen" för Erik Westbergs Vokalensemb­le, ett verk som också framförs under Körfestivalen, och symfonin "Persistence of Memory" som uruppförs av Malmö SymfoniOrkester i april 2019. Staffan kommer att göra några nedslag i körkomponerandets historia med bland annat aspekter på rum och teknik.

KÖRRÖST OCH RUMSAKUSTIK
Sten Ternström är professor i musikakustik, med en civ.ing. i elektroteknik i botten. Han doktorerade på körsångens akustik 1989, och har sedan dess återvänt till ämnet i flera omgångar. Han undervisar i akustik, ljud och musik, mest för teknologerna på Kungliga Tekniska Högskolan, men också som föredragshållare i körkretsar. Sten forskar mestadels kring röstmodellering och röstmätning i flera stora projekt. Han har sjungit i kör sedan tonåren, och har också skrivit och arrangerat musik för kör.

Sten kommer att tala om hur rummets akustiska egenskaper och körens uppställning påverkar vad publiken hör och hur sångarna sjunger. Det har att göra med så vitt skilda ting som efterklangstiden, röstens riktverkan, hur man hör sin egen röst och hur tätt eller glest kören är uppställd. Hur gör man för att få bra medhörning inom kören, till exempel?

VARMT VÄLKOMMEN!

Arte Vokalensemble 
Chichester Psalms
Lund Choral Festival öppnar med 100-årsjubilaren Leonard Bernsteins kraftfulla, dynamiska och vitala ”Chichester Psalms” i framförande av de 12 sångarna i vårt redan så rika körlivs allra senaste ensemble – den nystartade Arte Vokalensemble! Texterna talar om uppvaknande, uppror, lugn och enighet och verket framförs i versionen för kör, solister, orgel, slagverk och harpa.

Konsertprogram
Cantate Domino
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Locus iste
Anton Bruckner (1824-1896)

Christus factus est
Felice Anerio (1560-1614)

Peace I leave with you
Knut Nystedt (1915-2014)

Ave Maria
Javier Busto (1949)

Chichester Psalms  
Leonard Bernstein (1918-1990)

____________________________
Medverkande
Torsten Edén, gossopran
Hans Fagius, orgel
Marie Åström, harpa
Nicklas Holmberg, slagverk
Arte Vokalensemble
Poul Emborg, dirigent
Unsubscribe