Bakteriell nanocellulosaprojekt, lilian nyanställd, Verksamhetsberättelsen klar, två exjobb inom HTC mm.
2794 Processum svart
Visa webbversion
Nyheter från Processum
4258 BNC 1 c 640 px
Bakteriell nanocellulosa kan bli styrkehöjare i kartong, textilier och plast
I en gemensam forskningssatsning kommer Umeå universitet och Processum att utveckla produktionsmetoder för att tillverka bakteriell nanocellulosa från lågvärdiga sidoströmmar från massabruk. Tillräckliga mängder av bakteriell nanocellulosa för applikationer inom kartong, textilier och plast kommer att framställas i slutdelen av projektet.
Läs mer om projektet Bakteriell nanocellulosa
1x1 4259 Kemi 5 webb
1x1
Processums Verksamhetsberättelse 2017 är klar
"Det är med stor entusiasm vi går in i 2018 och fortsätter utveckla vår roll som det kreativa navet i vårt världsledande kluster", skriver Magnus Hallberg, VD Processum, i Processums Verksamhetsberättelse 2017. Den finns nu i både tryckt form och som pdf. 2017 var ett händelserikt år för Processum när samgående skedde med BioBusiness Arena i Sundsvall, tio nya medarbetare anställdes, Processum belönades med ett PPI Awards, den första Bioekonomiriksdagen arrangerades med mera. Det är bara ett axplock av allt som hände under året. I verksamhetsberättelsen kan man läsa om detta och mycket mer.
Ladda ner, läs och beställ Processums Verksamhetsberättelse 2017
4274 Inspire Innovation 8 maj 2.0
Inspire Innovation - Sundsvall 8 maj

Tisdag 8 maj arrangerar Processum Inspire Innovation  tillsammans med Åkroken Science Park och BizMaker på Grönborg i Sundsvall. Dagens tema kommer att vara Framgångsrika innovationsverktyg, med speciellt fokus på innovationsstöd för små och medelstora företag.
Läs mer >
4261 Lilian 285 px 1x1
1x1
Processum har förstärkt inom inköp, ekonomi och administration
Lilian Larsson har anställts som administratör och kommer att ansvara för inköp men också ha arbetsuppgifter inom ekonomi och administration. I bagaget har hon en inköps- och logistikutbildning vid Norrlands Yrkeshögskola i Örnsköldsvik.
Läs mer om Lilian Larsson
1x1 4262 Exjobb HTC Carla 285 px
1x1
Exjobb om HTC-behandling av bioslam från massa- och pappersindustrin
Carla Perez gör sitt examensarbete hos Processum vilket omfattar en studie av hur HTC-teknik kan användas för att uppgradera bioslam från massa- och pappersbruk för energiändamål. Syftet är att hitta optimala förhållanden för att få fram torrt bioslam som passar till förbränning.
Läs mer om Carlas examensarbete
4264 Linn%c3%a9a 1x1
1x1
Hur kan en HTC-anläggning integreras i ett bioraffinaderi?
Linnea Häreskog går sista året på civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet och gör nu sitt examensarbete hos Processum. Examensarbetet omfattar en studie av hur en fullskalig HTC-anläggning (Hydrothermal Carbonization) skulle kunna integreras med ett bioraffinaderi.
Läs mer om Linnéas examensarbete.
1x1 4265 Pernilla Walkenstr%c3%b6m och Magnus Hallberg 285 px
1x1
Årsmöten med Processum Intresseförening och RISE Processum AB
Den 11 april hölls årsmöten med Processum Intresseförening och bolaget RISE Processum AB. Som vanligt kombinerades årsmötesförhandlingarna med ett antal presentationer, denna gång på temat Råvaruförsörjning. Ny styrelseordförande i RISE Processum AB är Pernilla Walkenström, t.f. divisionschef för RISE Bioekonomi.
Läs mer om Processums årsmöten
Dags för nya projektförslag till FoU-rådet  
Nästa FoU-rådsmöte närmar sig så det är dags att formulera era idéer till intressanta bioraffinaderiprojekt. Information om hur ni gör finns via länken nedan och sista dag för inlämnande till nästa beslutsmöte med FoU-rådet är tisdag 22 maj.

Länk till information om vad ett projektförslag skall innehålla

1x1 4281 Logo RVN
1x1
Region Västernorrland anordnar kunskapsdag om Agenda 2030
Den 24 maj bjuder Region Västernorrland in till en kunskapsdag om Agenda 2030, med möjlighet till inspel till en ny regional utvecklingsstrategi. Under dagen blandas inspiration med föreläsningar och workshops.
Läs mer >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
732 in 733 fb
unknown link