BELIVS Innovationskluster – Mötesplats och nätverk för ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler
  Visa webbversion
Save the date!
Belok och BELIVS bjuder tillsammans in till en innovativ och kreativ workshop – om energieffektiva kök, storkök och professionella kök – en heldag den 10 oktober i Göteborg, så notera datumet redan nu.

Workshopen är en uppföljning av tre tidigare workshops i ämnet, som hölls av Belok och BELIVS 2016 och 2017.

Information om plats och en agenda samt möjlighet att anmäla sig kommer efter sommaren.
Samarbetspartners sökes!
Samarbetspartners till tilltänkt projekt angående förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling sökes!

Lokalförvaltningen i Göteborg har kartlagt potential och möjliga lösningar för uppföljning av energianvändning i storkök med direktåterkoppling till personal genom olika digitala lösningar på display. Tre olika nivåer av mätning presenteras, men för att nå upp till den mest detaljerade nivån av uppföljning hänger köksutrustningens kommunikation inte riktigt med. Flera leverantörer har möjlighet, men släpper i dagsläget inte data.
Läs hela rapporten Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling.

Lokalförvaltningen går nu vidare med genomförandeprojekt. Här ska visualiseringslösningarna tas fram och mätinsamling testas och utvärderas. Vill du vara med och testa i ett storkök?
Kontakta malin.taalomi@lf.goteborg.se eller pia.tiljander@ri.se
Nyhetsbrev från BELIVS
Du har nu fått en inbjudan till en workshop om "Energieffektiva kök, storkök och professionella kök" via ett nyhetsbrev som BELIVS skickar ut. Om du i vanliga fall inte brukar få nyhetsbrev från BELIVS, så kommer du endast få information om denna workshop och dess uppdateringar. Vill du även få BELIVS nyhetsbrev, så behöver du anmäla dig till BELIVS nyhetsbrev via BELIVS webbplats.

Vi vill gärna att du sprider detta nyhetsbrev vidare i dina nätverk och att informationen sprids om att man kan anmäla sig till BELIVS nyhetsbrev via BELIVS webbplats.

Trevlig läsning och trevlig sommar!
önskar BELIVS Innovationskluster - Mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se