BBA och Processum går samman, Paper to plastic, Karin Johnson forskningschef, Agenda 2030 m.fl.
2794 Processum svart
Visa webbversion
Nyheter från Processum
4033 Processum BBA 640 pxl
Processum och BioBusiness Arena går samman
Genom samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena bildas ett regionalt klusternav i Västernorrland och Västerbotten för skoglig forskning och innovation. Som dotterbolag i RISE bidrar Processum därmed till att RISE etableras i Sundsvall. Vid invigningsceremonin medverkade ett hundratal representanter för industri, universitet, institut och offentliga aktörer.
Läs mer om Processum och BioBusiness Arena som tillsammans är Processum
1x1 4034 Bosse och Ran
1x1
Processum tar över projektet Paper to replace plastic
Från 1 april tog Processum över projektledningen för projektet Paper to replace plastic, som tidigare varit en del av BioBusiness Arenas verksamhet. Därmed tas sista steget för att införliva BioBusiness Arenas verksamhet i Processum.

Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast. Projektet Paper to replace plastic är dock unikt, eftersom utgångspunkten är att arbeta med befintligt papper. Med hjälp av olika behandlingar kan man sedan skapa pappersprodukter med samma egenskaper som plast. Målet med Paper to replace plastic är att ta fram prototyper av föremål som idag tillverkas av plast och ersätta dessa med biobaserade och biologiskt nedbrytbara pappersprodukter.
Läs mer om Paper to replace plastic
4040 Karin J 285 px 1x1
1x1
Möt Karin Johnson forskningschef hos Processum
Karin Johnson är nybliven forskningschef hos Processum och ser många möjligheter att utveckla nya material baserade på förnybar råvara. Samarbete inom och utom RISE samt bättre möjligheter att utnyttja existerande infrastruktur i form av piloter och demonstrationsanläggningar är andra viktiga frågor för henne.
– FoU-frågor ligger mig varmt om hjärtat och därför känns det bra att som forskningschef i Processum få påverka och driva dessa, börjar Karin Johnson. Som en del av RISE har vi en viktig uppgift att bedriva forskning och möjliggöra för industri och tjänsteleverantörer att kommersialisera forskningsresultaten.
Läs mer Karin Johnson och frågor hon vill driva
1x1 4039 globala malen logo och ikoner
1x1
Processum beviljas stöd för arbete med Agenda 2030
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Globala mål, men för att nå dit måste vi arbeta på lokal och regional nivå. Som ett led i vårt arbete med hållbar tillväxt har Processum beviljats projektmedel från VINNOVA. Målet är att kartlägga Processums roll i regionens och den skogsbaserade näringens utveckling med avseende på Agenda 2030. Genom en ökad kompetens och förståelse för Agendan och dess innehåll vill vi stärka förmågan att skapa projekt och initiera aktiviteter med stark hållbarhetsprofil, som uttalat möter målen i Agenda 2030.
Läs mer >
4042 Jennie 285 px 1x1
1x1
Mycket har hänt hos Processum på fjorton år
I ett ungt företag som Processum är fjorton år en lång anställningstid och när Jennie Söderström lämnat för en anställning på Örnsköldsviks kommun kändes det logiskt att höra henne berätta om hur Processum utvecklats under den tiden.

– Jag är tacksam över att ha varit en del i Processums intensiva och utvecklande resa i fjorton år. Det har varit stimulerande att få förtroende och ta ansvar i många olika projekt. Den största rikedomen har varit alla möten med så många olika människor.  Det är få förunnat att få vara med på en sådan här resa och nu är jag förväntansfull inför kommande utmaningar i mitt nya jobb.
Läs Jennies berättelse om Processums utveckling
1x1 4043 Martin M%c3%bcller 285 px
1x1
Examensarbete om fraktionering av vedråvara
Martin Müller läser civilingenjörsutbildningen kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och gör sitt examensarbete hos Processum. Examensarbetet syftar till att hitta en effektiv fraktioneringsmetod för vedråvara.

– Jag sökte på Processums hemsida och såg att det fanns möjligheter att få göra examensarbete på uppdrag av Processum i samarbete med något av företagen i klustret, berättar Martin Müller. Därför tog jag kontakt och har nu fått sätta tänderna i ett intressant exjobb.
Läs mer om Martin Müllers exjobb
4044 Bioekonomiriksdagen 285 px 1x1
1x1
En lyckad Bioekonomiriksdag i Karlstad
För andra året i rad arrangerades Bioekonomiriksdagen, denna gång i Karlstad. Processum, som var en av arrangörerna av den första Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik 2017, fanns naturligtvis på plats. Denna gång i RISE monter liksom i en monter samordnad av North Sweden Cleantech.
I RISE monter liksom i den monter som samordnades av North Sweden Cleantech visades bland annat olika demonstratorer från en rad projekt som drivs eller drivits av Processum.
Läs mer om Bioekonomiriksdagen 2018
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
732 in 733 fb
unknown link