Senaste nytt från OffshoreVäst View in browser
4186 header
4749 dawn 1613245 640
En sommarhälsning
I juni månads nyhetsbrev vill vi passa på att sprida information från branschen och även lyfta fram kommande evenemang. Bland annat möter du Mats Gustavsson i en ny del av "Vi är OffshoreVäst". Vi bjuder även på en rapport från Stockholm där vårt nätverk Ocean Energy Sweden samlade den svenska värdekedjan tidigare denna månad. Vi vill även uppmärksamma EU-projektet NeSSIE som har utlyst en tävling kopplad till demoprojekt. Dessutom finns ett antal intressanta evenemang som kommer under hösten inklusive ett samarrangemang med Ocean Energy Europe i Bryssel.

Trevlig läsning och glad sommar!

Önskar Erik Bunis & OffshoreVäst teamet
My Post 26
Möt Mats Gustavsson, Devarion
Artikelserien "Vi är OffshoreVäst" är tillbaka. I del 11 möter du Mats Gustavsson från Devarion som arbetar med teknikinformation. Läs mer
Omvärldsanalys
Har du inte redan gjort det kan du ta del av Maritima Klustrets omvärldsanalys och verksamhetsberättelse. Du hittar vårt bidrag under "Marin Energi". Läs mer
Havsenergi i fokus
Den 7 juni samlade Ocean Energy Sweden den svenska värdekedjan i Stockholm för att diskutera havsenergiplanen och samarbeten. Läs mer
4757 ocean energy sweden logo main horisontell
Möt oss i Bryssel
Vi anordnar genom Ocean Energy Sweden tillsammans med Ocean Energy Europe ett evenemang i Bryssel. I fokus står nordiska teknikutvecklarna som ligger i bräschen gällande havsenergi och sjösättning. Hur nådde man dit? vilket stöd har man fått från EU och dess medlemsstater och inte minst - vad väntar härnäst? 13 september - Save the date!
High Tech Steel Conference
6-7 september anordnas High Tech Steel Conference (HTSC) i Västerås. Inom ramen för FORT-projektet arrangerar OffshoreVäst med partners "Sustainable Steel Applications and Offshore Renewables"!
Läs mer
Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem
Energimyndigheten undersöker ”Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar” i sin första rapport av flera. Vår WP-ledare
Tanja Tränkle ger sin syn på frågan på Vindenergitillhavs.se.
Läs mer
My Post 33
Tävling
EU-projektet NeSSIE som fokuserar på anti-korrisionslösningar i Nordsjön har utlyst en tävling. Tre lyckliga vinnare kommer att driva varsitt demoprojekt och dessutom får man stöd i den andra delen av tävlingen när det kommer till att sätta ihop en värdekedja. Läs mer
32% förnybart 2030
EU har enats om en bindande överenskommelse gällande målet om 32% förnybar energi år 2030. Man har även enats om att se över detta mål 2023.
Läs mer
Sveriges havsplaner
Glöm inte bort att ge din syn på Sveriges havsplaner. Havs- och vattenmyndigheten välkomnar synpunkter och förbättringsförslag fram till 15 augusti.
Läs mer
$$$open$$