Swedish research creating growth
Visa webbversion
Inbjudan till RISE Certifierings frukostseminarium

Välkommen till frukostseminarium med inriktning mot den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001

ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö - är en ny internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete och ett verktyg för ett hållbart arbetsliv. 
Per Lindberg, vår ansvarige för arbetsmiljöstandarden, håller i seminariet och tar bland annat upp:
  •  Kraven i ISO 45001
  •  Vad är nytt och vad är utmanande?
  •  Att komma igång
Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan då det är begränsat antal platser

 

Plats RISE Borås
Brinellgatan 4, Borås
Konf.rum Archimedes

Datum & tid


Den 21 september kl. 08.30-09.30
Vi bjuder på frukost från kl. 08.00!


Sista anmälningsdag är den 14 september 2018


Anmäl dig till frukostseminarium i Borås

 

Plats

RISE Biovetenskap och material
Drottning Kristinas väg 45, Stockholm
Konf.rum 3

Datum & tid


Den 28 september kl. 08.30-09.30
Vi bjuder på frukost från kl. 08.00!


Sista anmälningsdag är den 21 september 2018


Anmäl dig till frukostseminarium i Stockholm

 

Plats

RISE 
Scheelevägen 27, (Forskningsbyn Ideon),  Lund
Konf.rum  Kronhjorten

Datum & tid


Den 12 oktober kl. 08.30-09.30
Vi bjuder på frukost från kl. 08.00!


Sista anmälningsdag är den 5 oktober 2018


Anmäl dig till frukostseminarium i Lund
RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se