Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter inom RISE Certifiering
RISE Certifiering kommer fortsätta att vara anmält organ inom medicinteknik.

Medicinteknik regleras idag via ett EU-direktiv men i maj 2017 så blev det klart att det kommer att ske en hel del förändringar när det gäller lagstiftningen inom området. Från och med 26 maj 2020 så är det en EU-förordning som styr marknadstillträdet. Tills dess ska RISE Certifiering bli godkänt av EU-kommissionen som anmält organ.
Läs mer
Forskningsprojekt
”Kvalificering och professionalisering av innovationsledare"
Eller som vi nu skulle kalla det Personcertifiering av Innovationsledare är slutrapporterat till Vinnova.
Det blev ett mycket lyckat projekt, med mycket kunskapsutbyte och spännande slutsatser. Vi kommer att gå vidare med projektet som en framtida tjänst. Läs mer om projektet i bifogad fil och anmäl dig gärna till framtida personcertifiering Innovationsledare.

Kontakt person:Dag Sjöholm projektledare tel. nr: 0703-15 36 92

Innovationstävlingar
Att sammanföra behov,utmaningar och människor med idéer är centralt för att lösa våra nuvarande som framtida samhällsutmaningar. 
Det finns många tänkbara verktyg för det. Innovationstävlingar är ett sätt. Enligt VINNOVA är innovationstävlingar  inom offentlig sektor ett svagt utnyttjat verktyg, samtidigt har det använts mer flitigt internationellt och rönt framgångar inom näringslivet under många år. 
Läs mer
-- Nyheter från Produktcertifiering --
CE-märkning av innerdörrar - senaste nytt
Enligt föregående nummer av Nyhetsbrevet var planen att innerdörrstandarden EN 14351-2 skulle publiceras under januari 2018. Så blev inte fallet och den senaste informationen är att publicering kan ske under april 2018. Tidigare tidplan kan i så fall kvarstå, dvs att standarden blir CE-märkningsstandard (citerad i EUs officiella tidning) under slutet av 2018 eller början av 2019 då CE-märkning kan påbörjas. 

LÄS MER
Vad är HPS?

Det skulle bli alldeles för dyrt om en dörrtillverkare skulle behöva brandprova alla varianter som ingår i ett normalt dörrsortiment. Därför har man baserat på erfarenhet och kunskap tagit fram standarder som beskriver vilka bedömningar som får göras baserat på provningar av brandmotstånd enligt EN 1634-1 eller brandgastäthet enligt EN 1634-3.


LÄS MER
Välkommen att besöka oss på Nordbygg
Kom och prata CE märkning, P-märkning och gaffelmärkning av byggprodukter med oss. Ställ frågor och få experthjälp från vår kunniga personal. RISE Certifiering finns i monter AG:19, 10-13 april.
Under två dagar, 11-12 april anordnar RISE en mängd olika föredrag om nyheter och metoder för bättre byggande. Vi finns i konferensrum K23 och kommer bl.a. prata om certifiering av luftfilter för ventilationsanläggningar, bättre belysning, uterum och fönstermontage. 
Hela listan med föredrag presenteras via länken.

Vi ses på Nordbygg!

Kontakperson: Susanne Blomqvist

Nytt certifieringsmärke för inbrottsskyddande beslag

RISE introducerar ett nytt certifieringsmärke för beslag som är certifierade enligt både normen SSF 3522 och europeiskproduktstandard.

MER INFO HÄR
-- Nyheter från Ledningsystem --
Nya ISO 45001:2018 är här

ISO 45001 är den första globala arbetsmiljöstandarden utgiven av ISO. Arbetet internationellt har pågått under fem år och är nu i mål. ISO 45001 förväntas bli en av de bredast använda standarderna vid sidan av ISO 9001 och ISO 14001. Standarderna har samma grundstruktur, vilket underlättar vid införande och tillämpning för alla organisationer som idag har ett systematiskt ledningssystemarbete. 
Att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är ett strategiskt beslut. Förhållningssättet ska vara proaktivt och syfta till att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser och arbetsförhållanden.
Läs mer
InnovationsanalysOrganisationer sökes som är intresserade av att utveckla sin innovationsförmåga för att förbättra ert företags lönsamhet och utveckling. Det här är lite vad projektet omfattar, för er som vill delta.
I verktyget IMP³rove analyserar vi tillsammans och besvarar nyckelfrågor kring bla. vision, organisation, kultur, struktur och resurser, för att få fram en nulägesbild; var ni befinner er idag. Svaren matas in i det digitala verktyget IMP³rove. Ut kommer en analys presenterad i en utförlig rapport. Våra konsulter tar fram förslag till handlingsplan utifrån resultatet i rapporten.

LÄS MER


Livscykelperspektivet
i ISO 14001:2015

Efter ett stort antal genomförda uppgraderingsrevisioner till ISO 14001:2015 har det visat sig att den största utmaningen för våra kunder är hanteringen av livscykelperspektivet, som krävs vid miljöaspektbedömningen, konstruktion och utveckling samt i inköpsprocessen. Vi kommer därför att erbjuda en workshop i ämnet. Workshoppen kommer att äga rum 22 maj 2018 i Borås. Det blir en teoretisk genomgång varvat med övningar. Syftet är att ge förståelse för begreppet livscykelperspektiv samt genomföra övningar som man kan använda i sitt eget miljöledningssystem för att uppfylla standardens krav.

Hälsningar Birthe Nörgaard
-- Nyheter från Personcertifiering --
Ny sektionschef

Den 1 januari började jag (Stina Broberg Bergkvist)  som sektionschef för Personcertifiering på RISE. Nu har ett par månader gått och jag har verkligen kommit igång och dragits med i allt spännande som händer varje dag! Det är ett fantastiskt gäng på sektionen och jag är imponerad av den laganda och kompetens alla har.
Läs mer
Kommande aktiviteter på RISE Certifiering

DATUM
PLATS
VAD
4 april
Borås
Utbildning i den nya Dataskyddsförordningen

5 april
Borås
Informationssäkerhet-ISO 27001 och ISO 27002

10 april
Borås
Utbildning i Standardkunskap ISO 9001:2015

10-13 april
Stockholm
Nordbyggmässa

3 maj
Nacka Strand
Mässa för Funktionskontrollanterna

14 maj
Borås
Workshop om skillnaderna mellan OHSAS 18001 och ISO 45001

16-18 maj
Sundsvall
Föreningen Sveriges Byggnadsinspekörer

22 maj
Borås
Workshop i Livscykelperspektiv ISO 14001:2015
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se