BELIVS Innovationskluster – Mötesplats och nätverk för ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler
  Visa webbversion
Dag och Sara tar över som BELIVS handläggare
Vi vill tacka Pontus Cerin för den tid han varit Energimyndighetens handläggare för BELIVS. Pontus har gått vidare i karriären och arbetar nu på Linköpings Universitet.

Dag Lundblad efterträder Pontus som Energimyndighetens handläggare för BELIVS. Dag har mångårig erfarenhet från arbete i byggsektor och offentlig sektor där han arbetat med miljö- och energifrågor. Sista tio åren har ägnats åt främjande av resurseffektiva byggnader. Dag är civilingenjör väg- och vattenbyggnad och kommer närmast från Energikontor Örebro. Där arbetade han bland annat med att utveckla ett regionalt fastighetsnätverk med fokus på energifrågor.

- BELIVS är ett viktigt verktyg som kan göra stor skillnad genom att tillsammans utveckla ny kunskap, menar Dag.

Inom livsmedelssektorn är verksamheten mycket energikrävande vilket innebär att denna sektor och bransch har stora möjligheter att bidra till ett resurseffektivt och hållbart energisystem.

Sara Akkurt
är Energimyndighetens biträdande handläggare i BELIVS. Sara, som har högskoleexamen inom energisystem, har mycket god överblick över Energimyndighetens nätverk inom bebyggelse och kompletterar därmed på ett bra sätt Dag som är ny i sin roll.
INBJUDAN: BELIVS Medlemsmöte i Stockholm
Måndagen den 12 mars kl. 12.00-17.00 anordnar BELIVS ett medlemsmöte hos Svensk Dagligvaruhandel på Regeringsgatan 60 i Stockholm.

Efter medlemsmötet kommer det också vara en gemensam middag i Stockholm
Läs mer och anmäl dig senast 1 mars >
INBJUDAN: Seminarium kring F-gas förordningen - Alternativ till R404A och möjligheter till energieffektivisering
Tisdagen den 13 december kl 10.00-16.00 anordnar BELIVS ett seminarium med temat F-gasförordningen - Alternativ till  R404A och möjlighet till energieffektivisering.

Anmäl dig senast 1 februari  2018. OBS! Begränsat antal platser, så anmäl dig så snart som möjligt för att säkerställa din plats på mötet
Läs mer och anmäl dig senast 1 mars >