Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter från RISE CBI Betonginstitutet
Ny medarbetare inom Forskning Öst
Den 1 december 2017 började Ali Nejad Ghafar som ny medarbetare på RISE CBI Betonginstitutet i Stockholm. Ali har arbetat på KTH med mätning och förbättring av inträngningsförmågan hos injekteringsmedel under de senaste 5 åren. Han har utvecklat dynamisk injekteringsteknik med målet att förbättra metodens effektivitet sedan 2015. Ali tog sin doktorsexamen från KTH i januari 2018.

För mer information, kontakta Ali Nejad Ghafar, ali.nejad.ghafar@ri.se

Vi välkomnar Ali till RISE CBI!
Anmäl dig till informationsdagen!
Måndagen den 16 april är det dags för årets informationsdag där vi får lyssna till, prata om och diskutera allt inom betong och bergmaterial. Anmäl dig senast 3 april!

Årets tema är "Betong i infrastrukturen" och dagen kommer bland annat handla om hur vi bäst bör göra för att ta hand om våra befintliga, men även kommande betongkonstruktioner under hela deras livslängd. Vi får höra några ägarrepresentanter som ger sin syn på ägande och förvaltning samt de utmaningar och möjligheter som de ser. Dagen avslutas med en promenad till våra lokaler på Drottning Kristinas väg för mingel och buffé.
Anmäl dig här >
Effektivare metod för tunnelinjektering med cementbruk
I Sverige krävs mellan 176 - 368 m3 injekteringsbruk per km tunnellängd för att stabilisera och täta kringliggande berg. Dessa stora mängder cementbaserade injekteringsbruk som krävs för att fylla sprickor i berg visar på behovet av en effektivare injekteringsmetod som reducerar kostnader och miljöpåverkan i tunnelprojekt, speciellt för stora projekt som Förbifart Stockholm.

En av de viktigaste parametrarna för att erhålla en god täthet i berg är en tillräcklig spridning av injekteringsbruk. För att erhålla en tillräcklig spridning av bruket har flera material, exempelvis cementbaserade och kemiska medel, använts av industrin över hela världen. Ett problem med cementbaserat injekteringsbruk är dock ”filtrering”, dvs en ansamling av cementpartiklar, som begränsar spridningen av injekteringsbruk. Ytterligare förbättringar kunde erhållas genom användning av ett högfrekvent, oscillerande tryck. Denna typ av tryck har dock inte använts inom industrin på grund av den begränsade effektiviteten och den snabba minskningen av trycket längs sprickan.

Till skillnad från tidigare försök med högfrekvent dynamisk injektering har vi i ett nyligen avslutat BeFo projekt använt oss av en lågfrekvent rektangulär tryckimpuls som ett nytt alternativ för att förbättra effektiviteten hos dynamisk injektering och minska dissipationen av impulser längs en spricka. Resultatet från experimentet visade en signifikant förbättring på upp till 11 gånger av den totala injekteringsvolymen. Robustheten hos den nya metoden undersöks just nu inom ramen för ett uppföljande RISE / KTH samarbetsprojekt. Projektets huvudsakliga utmaning är att utveckla en tryckuppsättning som ska ge en maximal förbättring av spridning av injekteringsbruk.

Kontaktperson: Ali Nejad Ghafar, ali.nejad.ghafar@ri.se
EIT/KIC Raw Materials 
EIT/KIC Raw Materials är världens största råmaterialkonsortium och drivs av European Institute of Innovation and Technology (EIT, ett EU-organ). 

EIT Raw Materials syfte är att driva på och främja innovation, forskning, utbildning och affärsmöjligheter inom området metaller och industrimineral, i syfte att garantera EU-området en hållbar tillgång till dessa råmaterial. Detta görs dels genom projektmedelutlysningar, men också olika typer av nätverksaktiviteter där olika aktörer kan träffas (s.k. brookerage events, matchmaking och workshops).

Som en av EIT Raw Materials mer än 130 parter har RISE (inkl. Swerea) såväl tillgång till dessa aktiviteter som möjlighet att söka pengar vid utlysningarna. RISE aktiviteter inom EIT RM har under flera år koordinerats av Matz Sandström (RISE) och Lawrence Hooey (Swerea MEFOS). Matz trappar nu ner sin del och Linus Brander på RISE CBI tar över koordinatorsrollen. Linus huvuduppgift blir att hålla i de öppna mötena, planera interna och externa workshops, samt koordinera deltagande i brokerage och matchmaking events. Lawrence Hooey kommer även fortsättningsvis att representera RISE vid möten högre upp i strukturen. Med sin stora bredd har RISE/Swerea stora möjligheter att bli en växande aktör inom området metall och gruva. Utöver klassiska gruvrelaterade ingångar som prospektering, brytningsteknik och anrikningsprocesser, så ingår vitt skilda frågor som säkerhet i underjord, bergmekanik, sekundära råvaror, cirkulär ekonomi, automatisering, digitalisering, big data och ”license to operate”.

Vill du veta mer, kontakta Linus Brander, linus.brander@ri.se
Kraftindustrins Betongdag 2018 -  Tema: Digitalisering
Rapport från Kraftindustrins Betongdag, 13-14 mars, 2018 på Älvkarlebylaboratoriet, Älvkarleby.

Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft har ihop med Vattenfall organiserat Kraftindustrins Betongdag i Älvkarleby. Digitaliseringen av samhället går snabbare och snabbare, vilket innebär både möjligheter och utmaningar för kraftindustrin. Många kraftföretag har börjat använda ny teknik, men inom betongområdet är det så här långt ganska glest bland tillämpningarna. Tittar man däremot på exempelvis byggindustrin eller Trafikverket, så har de kommit längre.

Från RISE CBI Annika Gram, Ghassem Hassenzadeh och Gürsel Hakan Taylan deltog. Trafikverket har kommit långt i implementation av BIM (Building Information Modeling) särskilt när det gäller Förbifart Stockholm projektet och det är imponerande vad man kan göra med den nya tekniken. Projekt från Norge visades och digitala modeller i produktion används även vid ombyggnad av Slussen. En diskussionspunkt är om information från BIM även kan användas under konstruktionens livstid vid återkommande kontroller och övervakningsprogram och även tillståndsbedömningar.

Icke-förstörande provning samt ingjutna eller monterade sensorer var temat för eftermiddagen. Intressant är att digitaliserad övervakning inte bara är mindre kostsamt än återkommande tillståndsbedömningar men också kan förlänga livslängden ett antal år eftersom man har konstant kontroll på konstruktionen. Sensorer kan även kopplas till olika varningar eller larm då det krävs att man agerar. En liten favorit är givetvis drönare som inspektionsverktyg vid tillståndsbedömningar!

Kontaktperson: Annika Gram, annika.gram@ri.se
Kurser
RISE CBI har en gedigen utbildningsverksamhet som ständigt utvecklas. Förutom våra öppna kurser ordnar vi även specialanpassade kurser. Om du har önskemål om nya eller specialanpassade kurser, hör gärna av dig till oss!

Betongkurs Klass I – Platsgjutning av betong
Malmö 9-13 april och 23-27 april

Undervattensgjutning – behörighet för operatörer
Älvkarleö 23-24 april

Undervattensgjutning – behörighet för arbetsledare och provtagare
Älvkarleö 23-26 april

Betongkurs Klass III
Lund 15-16 maj

Krossad ballast i betong
Stockholm 2-3 maj

Regler kring utförande av betongkonstruktioner
Stockholm 29-30 maj
Tävlar i innovation för den klimatneutrala bron
Under ett år jobbar två tävlande lag i Naturvårdsverkets innovationstävling med en avgörande fråga: Hur skulle Öresundsbron kunna byggas med nollutsläpp av växthusgaser? I tävlingen, som hålls för första gången i Sverige, deltar Katarina Malaga från RISE CBI Betonginstitutet.

Naturvårdsverkets innovationstävling för infrastruktur med nollutsläpp syftar till att på ett innovativt sätt spekulera om att bygga en "Öresundsbro" med framtidens teknik. De tävlande lagen består av representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut. Naturvårdsverket har initierat tävlingen för att påskynda nya lösningar och fler innovationer så att infrastrukturbranschen uppnår branschens och Sveriges miljömål. Tävlingen kommer att generera flera innovationskoncept för att nå nollutsläpp av växthusgaser. Arbetet kommer även bidra med tillhörande policyinnovationer och förslag till innovationernas förverkligande. Ytterligare ett resultat är testa tävlingens unika samverkansform. Det är första gången det sker i Sverige. Formen har tidigare enbart testats delvis och på EU-nivå (och inom pappersmassaindustrin).

Kontaktperson: Katarina Malaga, katarina.malaga@ri.se 

Läs mer om tävlingen
Nya rapporter
Ett flertal nya rapporter är publicerade av RISE CBI Betonginstitutet.
Läs mer >
Konferenser
Få koll på ett axplock av vårens konferenser och temadagar inom betong- och bergområdet!
Läs mer >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se