Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter från RISE CBI Betonginstitutet
CBI A-konsortium workshop: Hållbarhet, produktion och digitalisering inom betongområdet (5 april)
Det var för tredje gången som RISE CBI och A -Konsortiums företag: Cementa, Tomas Betong, Strängbetong, A-betong, Sweroc och Betongindustrier organiserade en workshop där frågor och framtida utveckling av cement och betongområden diskuterades. 

Programpunkten ”Hållbarhet inom cement och betongområdet” fokuserade på olika ersättningsmaterial för cement som t.ex. kalcinerade leror, cirkulär ekonomi med återvinning och återanvändning av betong samt hur vi ska tackla koldioxidutsläpp i framtiden.

Workshopen fokuserade också på produktion och utveckling, som är aktuella frågor för svensk industri. Frågeställningen var hur man ska förebygga sprickbildning i ytterskivor, temperaturberäkningar och isoterm kalorimetri. Dagen bjöd på mycket intressanta och givande diskussioner om framtida forskningsbehov och samverkan.
CBIs Informationsdag (16 april)
Den 16 april 2018 var det dags igen för CBIs Informationsdag i Stockholm. Årets tema var ”Betong i infrastrukturen”.

Dagen bjöd bland annat på paneldiskussioner om utmaningar inom vatten och avloppsverk, där frågor om drift och underhåll är mycket aktuella. En slutsats från diskussionerna var att värdering av betongens och betongkonstruktionernas prestanda och tillstånd är lika viktig för nya och gamla konstruktioner. Sessionerna modererades av Fredrik Holst och Katarina Malaga (RISE).

Representanter från Vombverket, Käppalaförbundet, Nacka kommun, ELU Konsult presenterade intressanta frågeställningar de möter i sina verksamheter och RISE specialister gav några förslag på ett antal lösningar för underhållsplaner för vattenverk och förvaltning och reparation av betongkonstruktioner. Sist, men inte minst så lyftes en fråga om digitalisering inom byggbranschen. Dagen avslutades med efterdiskussioner och en trevlig buffé på RISE CBI Betonginstitutet.  
Unik utrustning på RISE CBI µ-XRF
CBI har nyligen införskaffat en µ-XRF M4 Tornado från Bruker. Principen för hur röntgenflourescens (XRF) används för att bestämma kemisk sammansättning hos material i pulverform är väkänd. Materialet exciteras med en röntgenstråle och strålningen som avges från provet analyseras för att bestämma den kemiska sammansättningen. Med µ-XRF fokuseras strålen kraftigt: till 20 µm för M4 Tornado.

Den kemiska sammansättningen i vilken punkt som helst kan därmed bestämmas - och dessutom kan den rumsliga fördelningen kartläggas när plana ytor analyseras. Relativt stora provytor kan kartläggas (upp till 150 x 200 mm).

De viktigaste mekanismerna som försämrar beständigheten hos betong omfattar förflyttning av joner/ämnen. En μ-XRF kan kartlägga ämnen på en tvärsnittsyta av betong. Den ger oss därmed möjlighet att följa ändringarna i ämnens fördelning över ytan. Detta kan vara nyckeln till att klarlägga några, fortfarande omstridda, bakomliggande mekanismer till betongens nedbrytning.

Tekniken är också av intresse för andra ämnesområden, som materialvetenskap (metaller, plaster, halvledarl), miljövetenskap (sediment och jord, återvunna material, föroreningar…), elektronik (kretskort, chips.), ytbehandlingar, geologi och arkeologi.

LC3 kursen på EPFL och Lerprojektet på RISE CBI
Kalkstenkalcinerad lera Cement (LC3) är ett nytt typ av cement som bygger på en blandning av kalksten och kalcinerad lera. I en kurs i Frankrike har RISE lärt sig mer om LC3.

LC3 är ett lågt koldioxid cement utvecklat av École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), IIT-Delhi, IIT-Bombay, Teknologi och åtgärder för landsbygdsutveckling (TARA), IIT-Madras och Central University av Las Villas (Kuba). Cementet kan bidra till att minska koldioxidutsläppen (CO2) i samband med tillverkning med ca 30% jämfört med Portlandcementet (https://www.lc3.ch/).

LC3 gruppen på EPFL, vilken leds av Prof. Karen Scrivener, organiserar en del workshop, konferenser och kurser relaterade till användning av lera i betong. Det senaste LC3 kursen som ägde rum på EPFL ägde rum den 3-6 april. Kursen ges varje år och täcker dessa områden:
  • blandade bindemedel
  • hydratisering
  • betongegenskaper (färsk och härdad)
  • karakterisering av betong tillverkad med blandade bindemedel (med fokus på leror)
  • hållbarhet
Arezou Babaahmadi, forskare på RISE CBI har deltagit kursen i år och kommer att utnyttja kunskapen till projektet ”kalcinerade leror i betong”. Projektet började i början av 2017 och syftar till att:
  • kartlägga lerresurser i Sverige
  • kalcinera potentiella leror för användning i betong
  • undersöka möjligheter för att använda kalcinerade leror i betong
  • karakterisera egenskaper av betong med lera
Projektet har kommit fram till en del intressanta resultat som visar att det finns flera lerfyndigheter i Sverige vilka har hög potential for vidare användning i betong med tanke på krav på kemisk sammansättning. 
Kurser
RISE CBI har en gedigen utbildningsverksamhet som ständigt utvecklas. Förutom våra öppna kurser ordnar vi även specialanpassade kurser. Om du har önskemål om nya eller specialanpassade kurser, hör gärna av dig till oss!

Undervattensgjutning – behörighet för operatörer
Älvkarleö 23-24 april Fåtal platser kvar

Undervattensgjutning – behörighet för arbetsledare och provtagare
Älvkarleö 23-26 april Fåtal platser kvar

Betongkurs Klass III
Lund 15-16 maj

Regler kring utförande av betongkonstruktioner
Stockholm 29-30 maj

Krossad ballast i betong
Stockholm 21-22 augusti (läggs ut i kalendariet inom kort)

Betongkurs Klass II – Fabriksbetong
Sollentuna 27-31 augusti och 10-14 september

Betongkurs Klass II - Betongelement
Sollentuna 27-31 augusti och 10-14 september

Betongkurs Klass II – Platsgjutning
Stockholm 3-7 och 20-21 september
Diskutera betong, sten och ballast på LinkedIn
För er som jobbar med betong, sten och ballast och har saknat ett diskussionsforum - nu har vi startat en grupp på LinkedIn!

Gruppen heter Vi som jobbar med betong, sten och ballast - gå med du med! Gruppen är öppen för alla som arbetar med eller har intresse av dessa frågor.
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se