Välkommen till Eurokod 5

Tid/plats
RISE Borås 11 april
08:00 Registrering, kaffe o fralla
08:30 Kursstart
16:30 Avslutning

Kursmål
En ökad förståelse för trä som konstruktionsmaterial.
Att kunna hantera lastförutsättningar för träkonstruktioner.
Att behärska dimensionering av vanliga träelement.
Att kunna använda reglerna för dimensionering av fästdon.
Att få förståelse för dimensionering av trä med hänsyn till brand.

Förkunskaper
Allmän kunskap om dimensionering och enklare hållfasthetslära är önskvärt.

Innehåll
En introduktion och en inblick i hur Eurokoder uppkommit, fungerar och till viss del skiljer sig från de beräkningsmodeller som använts tidigare. Det omfattar bl a:
- Design enligt Eurokod 5
- Beräkningsgång med olika användbara beräkningsexempel
- Balkar och pelare
- Skivverkan
- Limträ
- Materialvärden
- Fästdon
- Branddimensionering
- Regelkomplexet/CE-märkning

Kursmaterial
Eurokod 5 liksom EKS 10 finns att ladda ner på Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/

Vid kurstillfället delar vi ut - RISE:s handledning i Eurokod 5,
- USB-minne med presentationer, informationsmaterial, en flerspråkig ordlista, tabeller och några enkla beräkningshjälpmedel.

Avgift
6 500 SEK (exkl. moms)
Kursmaterial, kaffe och lunch ingår. Vid anmälan av fyra personer medverkar en person utan kostnad. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen, vid färre än 5 deltagare.

Kontaktpersoner
Kursansvarig
Ylva Sandin Tel: 010-516 53 34

Kursledare
Mats Axelson Tel 010-516 51 15
mats.axelson@ri.se

Kursadministratör
Lena Davidsson Tel: 010-516 56 12
BOKA IN I DIN KALENDER (ANMÄLAN, SE NEDAN)

11 april 2018
icons add to calendar
icons location
PLATS

RISE
Brinellgatan 4 Borås

The registration has been closed since 20/03/2018 11:30.