Möbler och Teknik
Pulsen Konferens, Borås

17 maj 2018

Välkommen till en intressant dag då vi pratar möbelfrågor som direkt berör industrin.

På temadagen kommer vi beröra aktuella frågor såsom:
  • Den pågående debatten om hur brandskyddskemikalier påverkar vår hälsa.
  • Ny standard snart klar angående bedömning av akustiska egenskaper hos möbler.
  • Elsäkerhet och CE-märkning.
  • Nya rön om lacker och färger.
  • Med mera, se program nedan
Syfte/Målgrupp
Syftet med temadagen är att belysa viktiga uppdateringar av regelverk och standarder samt visa på resultat av forskning och provning. Dagen riktar sig till dig som är t ex tillverkare, inköpare eller försäljare.

Minimässa
Det finns möjlighet att ställa ut på en yta av 2x2 m utanför lokalen där vi fikar.

Datum: 17 maj
Tid: 08:30, programstart 09:20
Plats: Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås
Sista anmälningsdag: 4 maj

Info och program

Anmälningsformulär finns längst ner på sidan.


Program
08:30 Registrering - Kaffe med fralla, minimässa
09:20 

Inledning
Robin Andersson, RISE Samhällsbyggnad

Projektet "The Whispering Game", kundnöjdhet genom att på ett strukturerat sätt hantera orderspecifik information,
Jenny Bäckstrand, Jönköping University

Brandskydd i möbler, debatten kring flamskyddsmedel

Ida Larsson, RISE Brandforskning

Bensträckare

Hållbarhet - på riktigt!

Ann-Kathrin Espelin, Modexa

Vad sker inom standardiseringsområdet just nu och hur påverkar det den svenska möbelbranschen?

Tomas Ekström, On Solid Ground

12:00-13:00 Lunch och minimässa
13:00
Färger och lacker under utveckling - UV-skydd, taktila egenskaper m.m. 

Anders Larsson, RISE Kemi, material och ytor

Ny ISO-standard inom ljudabsorption och försvagning av ljud

Klas Hagberg, WSP

Vad är viktigt för bra rumsakustik

Dag Glebe, RISE Ljud och vibration

14:30-15:00 Kaffe och minimässa
15:00

CE-märkning av möbler ur ett elsäkerhetsperspektiv 

Joakim Franzon, RISE Elsäkerhet

Hyllplan av spånskiva, slutredovisning av projektet
Anders Rosenkilde, TMF

16:00 SlutKursavgift:
2000 kr per person, 1500 kr per ytterligare person vid flera anmälda från samma företag


Minimässa:
Avgift för utställning på minimässa: 4000 kr
Innefattande: Yta om 2x2 m samt deltagande på temadagen för 1 person.


Kontaktpersoner:
Föreläsningar/innehåll:
Robin Andersson
Tel: 010-516 53 25
E-post: robin.andersson@ri.se


Kursadmin:
Eva Malmqvist
Tel: 010-516 51 31
E-post: eva.malmqvist@ri.se


I samarbete med
3827 1 TMF logo1

Anmälningsformulär finns längst ner på sidan.
BOKA IN

17/05/2018 08:30

icons add to calendar
icons location
PLATS
Pulsen Konferens, Borås
Kyrkängsgatan 8, 503 38 Borås, SverigeThe registration has been closed since 16/05/2018 23:59.