PiiA Summit 2018
– Industrin tar täten!
Munkgatan 7, 722 12 Västerås, Sverige | 04/10/2018 09:00
PiiA Summit
4 oktober
– Industrin tar täten

PiiA Summit är PiiAs årskonferens som arrangeras 4 oktober 2018 i Västerås.
Konferensens syfte är att samla PiiAs intressenter för att diskutera utförda, nuvarande och kommande projekt inom programmet och hur PiiA på bästa sätt kan arbeta för att stärka svensk processindustri.

Konferensen är gratis för alla deltagare.
Preliminärt program:
kl. 09.00 Välkommen och kaffe

kl. 09.30 Program startar
- Introduktion till Processindustriell IT & Automation med Peter Wallin, PiiAs programchef och Malin Rosqvist, programstrateg.
- Keynote: Digitaliseringens påverkan på verksamhet och affärsmodeller. Eva Harström, BillerudKorsnäs.
- Keynote: Ekosystem i digitaliseringens tidevarv - samarbete mellan stora och små företag. Lars Wiigh, IBM Nordic.
- Projektkavalkad med de senaste projekten inom PiiA-programmet.

kl.12.00 Mingellunch och posterutställning för PiiAs aktuella projekt.

kl.13.00 Eftermiddagen startar.

- Keynote: Från pappersarkiv till smarta processflödesscheman - Stockholm vatten digitaliserar sin anläggning. Thomas Andersson, Siemens.
- Keynote: SmartSteel - Towards internet of materials. Niko Korte, SSAB.
- Panel mellan Vinnova och representanter från akademi och industri.
- Case: PiiA Innovation, Anders Wikström, RISE SICS Västerås.
- Case: 4S: Strategies and Standards for Smart Swedish Industries, Charlotta Johnsson, Lunds universitet & Ann-Sofie Sjöblom,  SIS Swedish Standards Institute.
- Case: Industrial IoTSP, Krister Landernäs, ABB.
- Case: PiiA Insight & IndTech Lab, Örjan Larsson, Blue Institute.

kl.17.00 Program avslutas, tid för mingel

kl.18.00 Mingelmiddag startar
Middagen förväntas avslutas runt kl.20 men fortsatt mingel är välkommet!
För mer information kontakta:
Linnéa Svenman Wiker, Kommunikatör PiiA
070-627 85 60 

linnea.svenman.wiker@sip-piia.se

Konferensens huvudpersoner och talare

Under PiiA Summit vill vi lyfta flera av de satsningar som sker inom digitaliseringen av processindustrin. Vår förhoppning är att dessa ska inspirera till fler idéer och innovationer för svensk industri. 
4509 Ska%cc%88rmavbild 2018 05 29 kl. 13.33.33 1x1
1x1
PiiA - Strategiskt innovationsprogram Processindustriell IT & Automation
Peter Wallin, programchef & Malin Rosqvist, programstrateg
PiiA-programmet är en statlig satsning, finansierat via Vinnova, Formas och Energimyndigheten, för att stärka svensk processindustri. Sedan starten har över 150 projekt fått finansiering och många intressanta resultat har realiserats. Peter och Malin ger en överblick av programmet och dess resultat. 
Läs mer >
5319 EvaHarstrom 1x1
1x1
Digitaliseringens påverkan på verksamhet och affärsmodeller
Eva Harström, Chief Digital Officer på BillerudKorsnäs
Rollen CDO är en titel som allt mer frekvent dyker upp i industrin: hur passar den in i företagets ledningsstrukturer och hur driver man förändring utifrån ett digitaliseringsperspektiv? Eva Harström är CDO på BillerudKorsnäs och driver företagets arbete med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i allt från produktion till affärsutveckling. Eva kommer också att nämna några konkreta exempel från BillerudKorsnäs och dela med sig av sina erfarenheter av samarbeten och utvecklingsprojekt.
Läs mer >
5286 Lars 1x1
1x1
Ekosystem i digitaliseringens tidevarv – samarbete mellan stora och små företag
Lars Wiigh, EU-ansvarig och Affärsutvecklingschef / European Union and Business Development Executive, IBM Nordic
IBM har ett starkt intresse av att verka som facilitator i ett större ekosystem som består av en mängd olika aktörer i form av stora och små företag och forskande organisationer. Genom sitt arbete som affärsutvecklingschef på IBM och som ordförande i samverkansgruppen Uppkopplad industri och nya material driver Lars på samarbetet mellan små och stora aktörer inom industrin, forskarvärlden och myndigheter och berättar om hur detta kan driva upp tempot i både digitalisering och affärer. Det som framförallt behöver stärkas idag är förmågan att utveckla nya affärsmodeller som kan komplettera nya teknologier och forskningsrön.
Samverkansprogrammet uppkopplad industri och nya material syftar till att stimulera en bred digitalisering av industrin och stärkt samverkan mellan etablerad industri, it- och telekomföretag, tjänsteföretag, innovativa unga företag i digitaliseringens framkant samt olika forskningsmiljöer i syfte att bidra till svensk konkurrenskraft.
Läs mer >
5275 ThomasAndersson 1x1
1x1
Från pappersarkiv till smarta processflödesscheman – Stockholm Vatten digitaliserar sin anläggning
Thomas Andersson, digitaliseringsspecialist, Siemens
Stockholm Vatten och Avfall identifierade ett behov att förändra sitt arbetssätt med information för att kunna möte de lagkrav som ställs för en säker drift. Lösningen blev att gå hela vägen mot en digital tvilling och objekt orienterad livscykelhantering av anläggningen. Hur långt kommer man på ett års implementering och hur kan det se ut i praktiken? Vad innebär det att jobba med data och datadrivna presentationer och blir processflödesscheman verkligen smarta?

Thomas Andersson brinner för att realisera den digitala tvillingen för processindustrin. Han arbetar sedan 6 år med Siemens mjukvarulösningar och stöttar nya och befintliga kunder till Siemens i Norden att ta steget från gamla arbetssätt till nya datadrivna helhetslösningar.
Läs mer >
5498 malin mohr IVA 1x1
1x1
Från forskning till konkurrenskraft: Research2Business
Malin Mohr, projektledare för Research2Business, IVA
Med projektet Research2Business, R2B, vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Projektet utgör en nationell mötesplats för att verka för att forskning och innovation kan nå ut och samtidigt bidra till nyttiggörande genom affärsutveckling. Projektet är ett öppet initiativ som vill samverkan med alla lärosäten och innovationskontor i landet. Från PiiAs sida vill vi vara en del av arbetet med förhoppningen att hitta avsättning för de projektresultat som inte direkt tas om hand av projektets parter. Research2Business kompletterar det arbete vi redan initierat i Samverkansgruppen för uppkopplad industri och nya material.
Projektets styrgrupp är sammansatt av representanter från Sahlgrenska Science Park, Chalmers och Sahlgrenska entreprenörsskolor, Lindholmen Science Park, Accuracy AB, Forum for innovation management, Serendipity Group, IVA och Vinnova.
Läs mer >
5437 elena.fersman 1x1
1x1
Machine Intelligence for Telecom and Beyond
Elena Fersman Ph.D.
Research Director, Machine Intelligence and Automation, Ericsson.

This talk will cover several examples of machine intelligence applications, ranging from telecom networks to smart cities, and the main common principles behind these examples. Digitalization is a pre-requisite for industry transformation, opening up for cross-domain interactions and novel applications.
Läs mer >
5109 Niko low res 2017 1x1
1x1
SmartSteel – Towards internet of materials
Niko Korte, Senior manager Digital business development, SSAB

Niko Korte is responsible for digitalization at SSAB. Current projects relate to CRM, AI, robotics, the SSAB Customer Portal and SmartSteel. Korte has previously worked in business development and strategy roles within the steel and construction industries. Korte’s versatile experience from the steel industry enables him to identify the areas that would most benefit from digital solutions.
Läs mer >
1x1 5122 Ska%cc%88rmavbild 2018 05 16 kl. 13.29.58
1x1
Konferensens moderator
Cecilia Hyrén, projektledare, RISE SICS Västerås
Cecilia har ägnat hela sitt yrkesliv åt innovation, då hon forskat inom läkemedelsbranschen, startat företag, varit innovationsrådgivare, för att i dag fokusera på de faktorer som skapar förutsättningar för en innovativ organisation. Cecilias engagemang och erfarenheter av området har lett till en rad uppdrag som moderator och facilitator inom innovationsledning och digital transformation.
Anmäl dig via formuläret nedan, och boka in datumet:
04/10/2018 09:00
icons add to calendar
The registration has been closed since 26/09/2018 23:59.