Rise
Innovationstävlingar har potential inom offentlig sektor!
Att sammanföra behov,utmaningar och människor med idéer är centralt för att lösa våra nuvarande som framtida samhällsutmaningar. Det finns många tänkbara verktyg för det. Innovationstävlingar är ett sätt. Enligt VINNOVA är innovationstävlingar  inom offentlig sektor ett svagt utnyttjat verktyg, samtidigt har det använts mer flitigt internationellt och rönt framgångar inom näringslivet under många år. Konkurrensverket har nyligen beställt och publicerat en rapport som bland annat belyser hur innovationstävlingar kan vara ett komplement till innovationsupphandlingar.

Det krävs förståelse och kunskap för att tävlingar ska nå framgång. VINNOVA har presenterat några avgörande faktorer  som har visat sig vara viktiga för att lyckas med genomförandet av tävlingar, bland annat: 
rätt distributionskanaler, rätt frågeställningar med innovationshöjd, incitamentsystem, bedömningskriterier och urvalsprocesser samt planering för implementering av resultat.    
RISE vill nu bidra till ökad användning av tävlingar som verktyg för att nå innovationer inom offentlig sektor.  Vi kommer att arbeta långsiktigt och vill på sikt etablera ett nationellt innovationstävlingskontor.  
Genom att RISE utgör en plattform med dels support till den som vill utföra tävlingar, samt arbetar med testbäddsfilosofi vill vi experimentera och främja nya former av tävlingar.  

En viktig del för att utveckla metodiken är att samla, dokumentera insikter och erfarenheter utifrån de initiativ som vi följer och stöttar. Vi erbjuder stöd och hjälp genom de olika momenten för att minska risken för misslyckade tävlingar.

Flera offentliga organisationer planerar att använda innovationstävlingar för att lösa sina problem och utmaningar, det har märkts i genomslag när vi annonserat ut projektet på sociala media. På tal om rätt distributionskanal, på två veckor hade 2000 personer läst inlägget på LinkedIn och kontaktat mig som projektledare. 
Den här veckan kommer även ett inlägg om RISE innovationstävlingsprojekt publiceras i Facebook- gruppen Innovationstävlingar. 
Gruppen rekommenderas i övrigt för den som är intresserad att ta del av mer info och lära sig mer om tävlingar.  

Projektet kommer att ha kick off den 27/4 i Stockholm, tveka inte att höra av er till mig för mer info eller om ni är nyfikna att anordna en tävling.    
Vänliga hälsningar Anna Mattsson


RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se