Rise
CE-märkning av innerdörrar - senaste nytt

Enligt föregående nummer av Nyhetsbrevet var planen att innerdörrstandarden EN 14351-2 skulle publiceras under januari 2018.
Så blev inte fallet och den senaste informationen är att publicering kan ske under april 2018. Tidigare tidplan kan i så fall kvarstå, dvs att standarden blir CE-märkningsstandard (citerad i EUs officiella tidning) under slutet av 2018 eller början av 2019 då CE-märkning kan påbörjas.

Eftersom EN 14351-2 ska användas tillsammans med EN 16034, som omfattar brandmotstånd och brandgastäthet, är det önskvärt att samexistensperiodens slut anpassas till den som sedan tidigare är satt för EN 16034, dvs till den 1 november 2019. Men det kan inte uteslutas att samexistensperioden blir förlängd och då kommer det att dröja ytterligare några år innan CE-märkningen blir tvingande.
Som läget är nu bör man som dörrtillverkare vara förberedd på att CE-märkningen kan bli tvingande från den 1 november 2019.

Kontaktperson: Per Adolfsson

RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se