Rise
Vad är HPS?
Det skulle bli alldeles för dyrt om en dörrtillverkare skulle behöva brandprova alla varianter som ingår i ett normalt dörrsortiment.
Därför har man baserat på erfarenhet och kunskap tagit fram standarder som beskriver vilka bedömningar som får göras baserat på provningar av brandmotstånd enligt EN 1634-1 eller brandgastäthet enligt EN 1634-3. 

Dessa standarder benämns EXAP-standarder, EXtended APplication of test results, och är viktiga hjälpmedel för att minimera antalet brandprovningar för ett dörrsortiment. EXAP-standarder för branddörrar finns i serien EN 15269-x och det är normalt ett provningslaboratorium som gör EXAP-rapporten. EXAP-rapporten utgör underlag för klassifikationsrapport enligt EN 13501-2 som i sin tur kan vara underlag för CE-märkning. 

HPS, Hardware Performance Sheet är ett standardiserat sätt att sammanställa och redovisa resultat från brandprovningar på beslag (lås, gångjärn, dörrstängare m m) till branddörrar. Standarden är betecknad EN 16035 och referens till denna och EXAP-standarder finns i CE-märkningsstandarden EN 16034, se figur. HPS kan användas som underlag till EXAP-rapport och det är normalt beslagstillverkaren som upprättar HPS-dokumentet, ett för varje produkt eller produktfamilj. Men det kan även göras av dörrtillverkare eller provningslaboratorium. Det primära syftet är att få med fler beslag i dörrtillverkarens EXAP men HPS kan även användas som ett publikt dokument till skillnad mot provningsrapporter som normalt inte lämnas ut.

Provningslaboratorium som ska göra EXAP-rapport kommer normalt att begära underliggande provningsrapporter till HPS. Men dessa provningsrapporter behöver inte lämnas ut till dörrtillverkaren.
RISE kan bistå med framtagande av HPS.  
Kontakta Charlotta Skarin för mer information.

Anmärkning: artikeln gäller även för öppningsbara brandfönster i tillämpliga delar. 


Se även:
Regler för användning av certifikat och märken 

Rules for use of certificates and marks 
Kontaktperson: Per Adolfsson

RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se