Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
392 Nyhetsbrev maj
SFM:s föreningsstämma
2019 års stämma hölls den 22 maj på Kungl. Myntkabinettet i Stockholm. Förutom sedvanliga mötespunkter hade vi bl a följande program:

•  Finansinspektionens prioriterade områden, Magnus Björkman, Biträdande avdelningschef Uppförandetillsyn.

•  Presentation av Pensionsmyndigheten, Generaldirektör Daniel Barr,

•  Omvärldsanalys, Henrik Mitelman, svensk finansanalytiker och krönikör i Dagens Industri

•  samt en panel med representanter från både liv och sak försäkringsbolag.

Dagen avslutades med middag och prisutdelning av ”Årets Förmedlardiskar 2018”.
640x640transp
Nya styrelse-ledamöter i SFM
På föreningsstämman valdes Caroline Wikström, Aon samt Peder Schauman, JLT in då Henrik Rydén, JLT och Fredrik Forsström frånträdde.

393 panelFrån vänster Hans Didring, Protector, Staffan Hansén, SPP, Linnea Ecorcheville, Movestic, Mats Wester, LF, Pierre Schuster, TH, Nicholas Daflos, IF.

395 mitelman1Henrik Mitelman
640x640transp
Årets Förmedlardisk 2018 
På föreningsstämman delades även priset Årets Förmedlardisk 2018 ut inom fyra kategorier.

Vinnarna är följande:

Administratörernas val:

Liv:  Euro Accident
Sak: Moderna

Förmedlarnas val:
Liv: Skandia
Sak: Moderna

 
Nytt för i år är att SFM tillsammans med Brilliant genomfört en undersökning bland SFM:s medlemmar kring vilka faktorer som leder till högst nöjdhet med en förmedlardisk. Se bifogad presentation >>


396 erikGlad vinnare till två pokaler, Erik Enkullen, Moderna
InsureEd
Utbildning för kunskapsupp-dateringarna för sak- respektive liv 2019 finns sedan 30 april tillgängliga på InsureEd.

Många personer har under maj och juni köpt utbildningarna och feedbacken har varit positiv.

Har du frågor eller funderingar på innehåll i utbildningarna kontakta i så fall Henrik Fredrikson, 

076-140 9543 eller mejl henrik.fredrikson@sfm.se


365 insureed logotyp rgb
640x640transp
Sakfullmakter
SFM:s sakgrupp har tillsammans med några försäkringsbolag gått igenom SFM:s förslag på mallar avseende skötselfullmakt för sak.

Vissa ändringar är gjorda och dessa förslag kommer nu att mailas ut på remiss både till förmedlar- och skadeförsäkringsbolag för inhämtande av synpunkter. 

Även informationsfullmakt för sak har diskuterats om den ska läggas upp och hur den ska se ut.


Det vore bra om branschen nu kan enas om innehåll och vilka sorts fullmakter som ska finnas tillgängliga i marknaden.Semesterstängt
Veckorna 30 och 31 har vi stängt.

309 vallmo 1
640x640transp
Fullmaktskollen 
Bolagsstämma samt Konstituerande styrelsemöte ägde rum den 8 maj 2019. I styrelsen ingår följande personer:

Ordförande
- Marie Evander, 

  Pensionsmyndigheten, omval

Ledamöter nominerade av SFM
- Karin Lindblad, SFM, omval
- Lars Frisk, Max Matthiessen, 

  nyval
- Henrik Uhlén, Söderberg & 

  Partners, nyval

Ledamöter nominerade av Svensk Försäkring
- Mats Galvenius, Svensk 

  Försäkring, omval
- Michaela Bruneheim, SPP, nyval
- Maria Hård af Segerstad, 

  Handelsbanken Liv, omval

Suppleanter
- Håkan Wikander, 

  Pensionsmyndigheten, omval
- Karin George af Klercker, 

  Folksam, nyval
- Jonas Stenmark, Säkra, nyval
Svenska försäkringsförmedlares förening
unknown link