Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
258 original sfm liggande 640
320 November
S4I - MISLife 2.0  
Standarden MISLife 2.0 har nu testats en tid och den håller en bra struktur och modell.

Implementationsprojektet har ny-ligen påbörjats och alla 15 bolag som är med och finansierar beräk-nar att ha den nya standarden för informationsutbyte implementerad Q4 2019. Det är 1
5 förmedlarbolag l och livbolag.

Med anledning av att utveckling och implementeringen av MISLife 2.0 tar längre tid än planerat kommer publiceringen att senare-läggas till Q4 2019, och då kommer alla som vill kunna ta del av den och använda den.
640x640transp
S4I - Projekt provisionsinformation
Projektet kommer ta fram en informationsmodell och kommer kunna beskriva standarden utifrån de områden som efterfrågas och känns relevanta. 12 försäkrings- och förmedlarbolag har anslutit sig till projektet. 

Projektet provisionsinformation kommer påbörjas i slutet av 2018 och målsättningen är att det är klart under första halvan av 2019, och då kommer alla som vill kunna ta del av den och använda den.


640x640transp
Standardiseringsprojekt inom sak — 
"Motorfordons-försäkring"
13 försäkrings- och förmedlarbolag har anslutit sig till rubricerat projekt.
 
Läs gärna artikeln i Risk & Försäkring >>

Projektet är nu i full gång och hoppas kunna leverera en ny standard för informationsutbyte under första halvan av 2019. Det är inte beslutat när den nya standarden kommer att publice-ras, och alla som vill ska då kunna använda sig av standarden.
Ansvarsförsäkringen 
I SFM:s diskussioner såsom grupp-företrädare behöver vi gärna före trettonhelgen få veta om fler än de som redan nu är anslutna kan tänka sig att lösa sin ansvarsför-säkring genom SFM från 1 april 2019. För att få rätt förutsättningar ber vi därför de bolag och samman-slutningar som är medlemmar i SFM, men som i dag inte använder SFM:s gruppförsäkring, att höra av sig - om den/de tror att det kan vara intressant att ingå i under-laget.
322 Insureed

640x640transp
Fullmaktskollen — ny avgift för anslutning från den 1 april 2019
Detta gäller för livförmedlare som ännu inte har anslutit sig till Fullmaktskollen. Om ni ansluter er först efter den 1 april 2019 tillkom-mer en ny fast anslutningsavgift på 5.000 kr. Detta för att täcka admini-strationskostnad. Fullmaktskollen har i övrigt informerat de som redan är anslutna till Fullmaktskollen om vissa andra justeringar av priser för 2019.


Utbildningar

Nya utbildningar kommer finnas tillhanda på InsureEd fr o m januari och februari 2019 och flera av dem kommer att uppfylla det årliga 15 timmars kravet som de nya reglerna kräver. 
640x640transp
Medlemsmöten

Vi kommer att ha medlemsmöten i vinter på följande orter:

• Stockholm 
  21 jan mellan kl 10.00-12.00

• Sundsvall 
  5 febr mellan kl 10.00-12.00

• Göteborg
  8 febr mellan kl 13.00-15.00

• Malmö 
  15 febr mellan kl 10.00-12.00

Agenda samt plats meddelas senare.

Vi kommer även att hålla ett telefonmöte i vinter för de som inte kan komma. 

Svenska försäkringsförmedlares förening