Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
258 original sfm liggande 640
332 januari
Erbjudande till alla anställda på SFM:s medlemsbolag
SFM har nu i samarbete med Länsförsäkringar förhandlat fram en förmånlig gruppförsäkrings-lösning. Bl a med livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfalls-försäkring, barnförsäkring mm. Du kan dra nytta av detta erbjudande om du är förmedlare, eller anställd i ett medlemsbolag.

Vill du veta mer om erbjudandet och köpa försäkring klickar du här >>

OBS! Du måste vara inloggad på vår hemsida


333 LF
640x640transp
Förmedlar-undersökning
Det är en gammal tradition att SFM varje år delar ut en pokal till bästa sak- respektive livförmedlardisk. Utnämningen bygger på att för-medlare och administratörer via SFMs hemsida röstar på vilket försäkringsbolag man tycker är bäst, men hittills har utnämningen inte åtföljts av någon motivering och har inte givit något större underlag för att förbättra sin verksamhet.

Inom SFM tycker vi det är viktigt att vi gemensamt arbetar för att ständigt förbättra vår bransch! Vi har därför tagit initiativet till att ta fram en mer ingående under-sökning till förmedlare och administratörer där de betygsätter de olika förmedlardiskarna på försäkringsbolagen på de egen-skaper deltagarna tycker är viktigast. Tanken är därefter att den rapporten ska få ligga till grund för utnämningen av ”årets förmedlar-disk” men också ge återkoppling till deltagande försäkringsbolagen på en rad andra parametrar.
640x640transp
SFM var med på den Stora förmedlar-mässan arrangerat av KNEX
SFM deltog med en monter på Stora förmedlarmässan och träffade förmedlare som hade många frågor kring vår verksamhet. Vi är varje år med på ett antal olika evenemang. Med det sagt så vill vi gärna berätta att vi är mycket intresserade av att få delta på konferenser och andra evenemang som arrangeras av våra medlemmar. Dialogen med er värdesätter vi mycket.


334 ladda ned


Ansvarsförsäkringen 
SFM gör nu sitt bästa för att få fram en så bra lösning som möjligt under de rådande omständigheter som gäller idag. Vad gäller livförmedling hade vi hoppats på att Högsta Domstolen hade avgjort det s.k. Mattson ärendet (gränsdragningen mellan investeringsrådgivning och försäkringsförmedling) och Connecta ärendet (bedrägeri). Dom förväntas komma i maj 2019. Den osäkerhet som funnits ett tag på marknaden är således fortfarande kvar.

Vad gäller skadeförmedling hoppas vi på lägre skadeutfall än som var 2017.

Vi återkommer närmaste tiden med information om premie mm. Om du inte omfattas av SFM:s ansvars-försäkring idag är du välkommen att höra av dig angående frågor och eventuell anslutning fr o m 2019-04-01.
640x640transp
Utbildningar 2019 för ”15-timmarskravet”
På SFM:s hemsida kan du gå till plattformen kallad InsureEd hitta diverse utbildningar.

Utbildningar uppdaterade för 2019 och nya utbildningar som kan passa din verksamhet och som gör att du uppfyller det nya lagkravet på minst 15 timmars fortbildning per år läggs upp under närmsta tiden. Vi gör utbildningar som är i linje med InsureSec:s kunskapskrav för den årliga kunskapsuppdate-ringen, för grundlicenser men även inom andra områden. Även för de som inte är registrerade eller licensierade hos InsureSec finns lämpliga utbildningar på vår platt-form för att uppfylla ”15-timmars-kravet”. Vi anlitar experter i branschen för innehållet i våra utbildningar.640x640transpMålet är att för våra medlemmar ha de mest anpassade utbildningarna med subventionerade (helst lägsta) priserna.

Våra utbildningar under 2018 blev mycket populära bland förmedlare och även hos försäkringsbolag. Drygt 2000 utbildningar såldes.


En del utbildningar för 2019 kanske kommer upp först om tre-fyra veckor men vi vill se till att de blir riktigt bra innan de läggs upp.


Ni kommer att bli riktigt nöjda med innehåll och pris. Många har redan meddelat med att man kommer att köpa utbildning för 2019 från oss och andra har meddelat att man avvaktar med att upphandla utbildning till sina anställda för 2019 tills man sett mer i detalj vad vi kommer att erbjuda.

Om ni har frågor så skriv till henrik.fredrikson@sfm.se eller henrik.sandell@sfm.se
Svenska försäkringsförmedlares förening