Öppna e-postmeddelandet för att kunna läsa informationen. Webbversion
78 original sfm liggande 640
237 folk
Information om SFM:s gruppförsäkring ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare perioden 2019-04-01 – 2020-03-31

Nedan finner ni en länk med information om SFM:s gruppförsäkring ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

Kort sammanfattning:

Vi har förlängt ett år med QBE.


Skadeförsäkringsförmedling: Vi hoppades på en sänkning men det är ännu några osäkra skador som inte är reglerade och där omfattningen är oklar. Det har dock varit färre skador 2018 än tidigare år. Premie blir den samma som förra året, 15 995 kr per år. För de skadeförmedlare som har licens hos InsureSec senast 1 juni 2019 är premien 13 995 kr per år.


Livförsäkringsförmedling: Premien sänks med 2 500 kr från 19 750 SEK per år till 17 250 SEK per år. Vi hade hoppats på större sänkning då det varit mycket lite skador. Det råder dock fortfarande viss osäkerhet kring rättsläget för livförmedling då Högsta Domstolen först senare i år meddelar domar, bland annat i det sk Connectamålet, efter vinterns förhandsbesked från EU-domstolen.


Excessförsäkringar skadeförsäkring; premierna höjs med cirka 12,5 %.

Förutom vissa premieändringar görs mindre ändringar, bland annat tillkommer lite fler frågor för nya som vill ansluta sig till försäkringen. Försäkringsgivare är nu ett annat QBE-bolag; QBE Europe SA/NV, filial Sverige och inte QBE Insurance Europe limited, Filial Sverige. Vi har dock samma kontaktpersoner på QBE här i Sverige och får samma höga servicenivå.


Premiefakturor sänds separat till var och en av er som är anslutna till försäkringen och när fakturan är betald mejlas försäkringscertifikaten ut.

Tack förtroendet. Vi har gjort vårt bästa för att få fram en så bra lösning som möjligt under de rådande omständigheter som gäller idag.


Vi har en bra försäkring placerad i ett stort försäkringsbolag med svensk personal i Sverige som ger oss utmärkt service samt en skadehantering som sköts av svensk expertis.

Det är viktigt att så många av er som möjligt behåller försäkringen och att ännu fler ansluter sig så att vi som förening kan erbjuda denna försäkring även i framtiden.

Hör av er om ni har frågor.
•   Information om SFM:s gruppansvarsförsäkring med QBE >>


Svenska försäkringsförmedlares förening