Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
382 Nyhetsbrev Mars
Årets Förmedlardisk liv resp sak 2018
SFM fortsätter sin gamla tradition att varje år dela ut en pokal till bästa sak- respektive livförmedlar-disk. Årets vinnare kommer att presenteras i samband med föreningsstämman den 22/5.

Inom SFM tycker vi det är viktigt att vi gemensamt arbetar för att ständigt förbättra vår bransch! Vi har därför tagit initiativet till att ta fram en mer ingående undersök-ning som förmedlare och administratörer kan besvara där ni betygsätter de olika förmedlar-diskarna på de egenskaper ni tycker är viktigast.

Resultaten kommer att ligga till grund för utnämningen av Årets Förmedlardisk 2018 och ge detaljerad återkoppling till deltagande försäkringsgivare.

Det tar cirka 10 minuter att genomföra undersökningen och alla som deltar har möjlighet att vinna ett presentkort på 1 699 kr från SmartBox*. Lottning sker på föreningsstämman den 22 maj.

*) En övernattning inkl middag och frukost för 2 personer (50 olika hotell att välja mellan)


Följ länken för att rösta >>

640x640transp
InsureEd
Vi tar nu fram nya och uppdaterade utbildningar. 

30 april kommer det på InsureEd finnas utbildningar som passar de som skall göra KU (kunskapsupp-datering) livförsäkring 2019 och KU sakskadeförsäkring 2019 på InsureSec. Under maj kommer motsvarande kurs för person-skadeförsäkring. 

Före sommaren kommer sedan omfattande utbildningar som passar för de som skall göra tester för grundlicens liv-, sakskade- och personskadeförsäk-ring. 

Under året kommer även diverse andra anpassade utbildningar, bland annat för ledning, assistenter, vissa branscher mm. Kursen försäkringsdistributörens roll och ansvar finns tillgänglig sedan i vintras och den berör mycket kring IDD (nya försäkringsdistributions-lagen) mm. 

En kurs hos oss innehåller normalt filmer, bilder, textkompendier och övningsfrågor. Du har en köpt kurs i 12 månader. Det ingår också del-tagande i Skype-möten månatligen framöver för de som vill ställa frågor eller lyssna på våra lärare. Vi erbjuder även mer anpassade lärarledda tillfällen på plats eller via Skype för de som önskar lägga till det.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar, vårt verktyg osv >>
640x640transp
Gruppförsäkring för alla anställda i våra medlemsbolag 
SFM har i samarbete med Länsförsäkringar förhandlat fram en förmånlig gruppförsäkrings-lösning. Bl.a. med livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfalls-försäkring, barnförsäkring mm. 

Du kan dra nytta av detta erbjudande om du är förmedlare, eller anställd i ett medlemsbolag. Även anhöriga kan ansluta sig. 

Se under medlemsförmåner på vår hemsida >>

Om frågor kontakta marie.emilsson@smf.se

366 insureed logotyp rgb
Stämman 

SFM har föreningsstämma den 22 maj på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. 

Vi har i dagarna mailat ut programmet efter vår förenings-stämma till våra inbjudna gäster som består av bl a försäkrings-bolagsrepresentanter. 

Kallelsen till själva förenings-stämman kommer att ske under april månad. 

Hoppas så många av er har möjlighet att komma. 

Länk till programmet efter föreningsstämman >>
640x640transp
Produkttillsyn skadeförsäkring
Lagen om försäkringsdistribution innehåller regler om produkttillsyn/-produktgodkännande. Enligt den lagen ska försäkringsbolagen bl a fastställa en målgrupp av slut-kunder för varje försäkringsprodukt men även processer för uppfölj-ning. 

Försäkringsförmedlaren ska bl a vidta åtgärder för att de försäkring-sprodukter som vederbörande hanterar distribueras till mål-gruppen.

Nu påbörjas ett arbete med förmedlar- och några skadeförsäk-ringsbolag med att hitta exempel på målmarknadsparametrar mm. Motsvarande har gjorts med livför-säkringsbolagen, se vår hemsida, klicka sedan på MIS-portalen/-Viktigt om produkttillsyn...
640x640transp
Vi på SFM önskar er en glad påsk!

383 p%c3%a5sk

Kansliet har stängt 18 april t o m
22 april.
Svenska försäkringsförmedlares förening