Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
411 sept
Välkommen! 
Vi välkomnar vi Per Johan Gidlund som ny jurist här på SFM!

413 Gidlund beskurenA

Per Johan kommer närmast från tjänsten som Ansvarig Governance, Länsförsäkringar Fondliv AB. Han har tidigare arbetat som Senior Compliance Officer på Länsförsäkringar AB och innan dess arbetat på KPMG som regelverksstöd för försäkrings-förmedlare och försäkringsbolag.

Per Johan:s kontaktuppgifter är:

perjohan.gidlund@sfm.se
Telefon: 073-662 7332
640x640transp
Forum för sakförsäkring 
Mallar för information- respektive försäkringsförmed-lingsfullmakt

Efter remiss till försäkringsförmed-lare och försäkringsföretag har Forum för sakförsäkring berett en rekommendation till mallar för information- respektive försäkrings-förmedlingsfullmakt, som nu SFM har fastställt.


Mallen kommer att finnas på SFM:s hemsida för våra medlemmar att använda dessa i möjligaste mån, med hänsyn tagen till att vissa förmedlingsuppdrag kan förutsätta att fullmaktsgivaren avviker från formatet inom ramarna för lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-hetsrättens område (Avtalslagen).
640x640transp
S4I Standard for Insurance AB – ett samägt bolag mellan SFM och Svensk Försäkring
Projektet för den nya standarden för försäkringsinformation, MISLife 2.0, färdigställdes i juni i år. 

minPension och Alecta har implem-enterat den nya standarden under året och tidigare i veckan, den 1 oktober, gick de i produktion och har därmed gått över till MISLife 2.0 (även om gamla standarden MISlife 1.6.2 rullar parallellt). 

Fler bolag är i full gång med implementeringsarbetet men minPension och Alecta hann först.

Se vidare länk >>


SIMPT — vägledning 
i arbetet mot penning-tvätt
Som deltagare i Svenska institutet mot penningtvätt (SIMPT), driver förmedlarbranschen genom SFM ett arbete med att ta fram vägled-ning för försäkringsförmedlarnas tillämpning av regelverket om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. 

En uppdatering av den grund-läggande vägledningen för den samlade finansbranschen har tagits fram för avslutande synpunkter senast 17 oktober 2019. Det skickas till den gruppering för regelverksfrågor som finns inom SFM samt SFM:s expertgrupp för inom SIMPT. Andra som är intresserade kan kontakta Per Johan Gidlund. De delar som har uppdaterats rör; övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter, intern kontroll och anmälningar om misstänkta över-trädelser och kundkännedom. 

Samtidigt har ett arbete startats för en branschspecifik vägledning av SIMPT:s expertgrupp inom SFM. De områden som expertgruppen börjar bearbeta för är de mest centrala begreppen regelverket som rör kund och affärsförbindelse.


640x640transp
Branschstandard för provisionsinformation
Projektet ”Provisionsfil” inom bolaget S4I Standard for Insurance AB kommer att leverera en informa-tionsmodell och förslag på tekniskt format samt en tillhörande beskriv-ning av standarden.

Provisionsfilen ska:

•  Inkludera relevant information
   för kontroll och uppföljning
    -  Information om grund för 
       provisionsberäkning
    -  Koppling till försäkring, kund 
       och upphandling

•  Tydliggöra relation till försäk-
   ringsbeståndsinformation 
   (MIS 2.0)
    -  Provisionsinformationen ska 
       vara självbärande men ändå 
       möjlig att kombinera med 
       beståndsdata (som omfattar 
       fördjupad produktinformation)

•  Beskrivas i ett enkelt tekniskt
   format

Status:
En sista avstämning med bolagen sker den 9 oktober 2019.


Vi återkommer när Provisionsfilen blir öppen för alla. Den kommer då att publiceras på S4I:s hemsida.
640x640transp
410 reflektion (002)

Hjälp oss att bättre möta era önskemål och behov

Planeringsarbetet för utbildningar inför kommande år är i fullgång så vi hoppas att du förmedlar och framför dina synpunkter.

Vi strävar alltid efter att utveckla våra utbildningar. Allt för att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse.

Vill du komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info@insureedsfm.se så ringer vi upp dig så fort vi får möjlighet.

Vill ni läsa mer om våra tillgängliga utbildningar klicka här >>

399 365 insureed logotyp rgb
Svenska försäkringsförmedlares förening