Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
452 Nyhetsbrev febr
Årets Förmedlar-
disk/Försäkrings-
bolag 2019

Gyllene möjlighet att 
påverka försäkrings-
bolagens service! 
 
SFM fortsätter sin gamla tradition att varje år dela ut en pokal till bästa förmedlardisk/bästa försäkringsbolag inom sak och liv. 

Vi kommer även i år ta fram både
förmedlarnas- respektive administratörernas pris. Vinnarna presenteras samband med SFM:s föreningsstämma den 14 maj 2020.

För SFM och branschen är det

viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar. SFM tog 
redan förra året initiativet att, 
tillsammans med Brilliant Future, 
ta fram en mer ingående undersökning till förmedlare och
administratörer. 

Försäkringsbolagen har uppskattat 
mycket att ta del av era synpunkter
för att omsätta dessa i sin Nu får ni återigen möjlighet att förbättra
försäkringsbolagens service och 
på så sätt utveckla försäkrings-
branschen.

Resultaten kommer att ligga till
grund för utnämningen av Årets 
Förmedlardiskar/Årets Försäk-
ringsbolag enligt förmedlare och 
administratörer 2019.

Undersökningen tar 5-10 minuter

att genomföra.

Sista svarsdag är den 31 mars.

Vi hoppas givetvis på högt deltagande!


458 images (1)
640x640transp
Månadens IDD-bestämmelse 
I månadens IDD-bestämmelse tar SFM upp en bestämmelse som är av praktisk betydelse i den löpande förmedlarverksamheten, läs mer på inloggade sidor här >>Rapportering till FI - 
penningtvätt

Företag som omfattas av penning-
tvättslagstiftningen ska årligen 
rapportera i FI:s system för periodisk rapportering >>

•  Rapportering kan göras tidigast 

   den 1 januari 2020.
•  Sista dag för rapporteringen är 
   den 31 mars 2020.
•  Rapporteringen avser balans-
    dagen den 31 december.
•  Rapportering sker i FI:s 
   rapporteringsportal genom
   inloggning >> Omsorgsplikten i praktiken

SFM har bildat en arbetsgrupp
som ska ta fram lämplig väg-
ledning inom sakförsäkring för 
kundsegment företag och upp-
startsmöte för arbetsgruppen genomfördes 10 februari 2020. 

Områden har prioriterats för praktisk vägledning och regeltolkning med hänsyn till proportionalitetsprincipen i regelverket och information, dokumentation, krav och behov samt råd och rådgivning.Engelska fullmakter i Fullmaktskollen

Arbetet är pågående och bedrivs till stöd för Fullmaktskollen och syftet med att översätta blanketterna är att underlätta för engelskspråkiga personer som ska underteckna en fullmakt i rollen som fullmakts-havare eller som företrädare för en arbetsgivare.
640x640transp
435 InsureEd logga5

InsureEd möjliggör ett stort lärande i små bitar

Gör lärandet till en naturlig och prioriterad del av din vardag. Prioritera dig själv, din utveckling och din profession och ta del av relevant och intressant utbildnings-material i mobilen.

Alla InsureEds utbildningar och program är nu tillgängliga via mobilen så varför inte gå in lite då och då och ta del av just det som intresserar dig
.

457 ed2

Johan Ålander förstärker InsureEd 
Den 9 mars börjar Johan Ålander som produktansvarig. Johan är i grunden jurist och har över 20 års erfarenhet från försäkrings-
branschen både som konsult och anställd i olika Livförsäkringsbolag så som t.ex. Folksam, AMF, SPP och Handelsbanken.

 
Ökad tillgänglighet
På www.insureed.se finner du än mer matnyttig information om våra utbildningar och utbudet fortsätter att växa. Gå in och ta del av våra utbildningar, framtagna från för-säkringsbranschen för försäkrings-branschen och återkoppla gärna behov och önskningar på ytterligare inriktningar och för-djupningar.

Vi har även utökat bemanning i vår support, både via telefon och e-post i syfte att öka tillgängligheten och servicen till våra kollegor.
Svenska försäkringsförmedlares förening