Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
479 April
474 InsureEd logga4

Självstudier ställer höga krav på eget ansvar
Självstudier innebär att du själv driver ditt lärande i den takt som passar dig, på dina egna villkor. InsureEd:s starka tro för att lyckas är att avsätta tid och att vara sann mot sig själv. Att strukturera inlärningen efter individuella behov och att reflektera över det kursinnehåll du tar del av.

Faktisk studietid är individuell och beroende på enskilda behov, tidigare studier, studievana och yrkeserfarenhet. Nytt för i år i introduktionen till respektive kunskapsuppdatering är tillgången till en sammanfattning av nya, uppdaterade och förtydligande kunskapskrav jämfört med 2019 och utifrån det vad utbildningen berör.


Utifrån sammanställningen rekommenderar vi dig sedan att planera ditt genomförande utifrån vart just du behöver lägga mer eller mindre tyngdpunkt. Vidare rekommenderar vi dig att integrera lärandet som en naturlig del i ditt dagliga arbete likväl som att prata med en kollega. Ställ följdfrågor på fakta du får till dig, det viktigaste är trots allt relevansen den nya kunskapen får för dig i din vardag och i din relation med dina kunder.


För att anmäla dig till årets kunskapsuppdatering klicka på länken här >>> och logga in med hjälp av ditt personnummer och mobilt bank-id.


Är du ny kund hos InsureEd börja med att registrera dig via denna länk >>>


Om ni har frågor, funderingar eller önskemål om ytterligare intressanta upplägg till fortbildning tveka inte att kontakta oss på info@insureed.se alternativt 08-545 215 40.
640x640transp
Årets Förmedlar-diskar/Årets Försäkringsbolag
Som vi har meddelat tidigare så har styrelsen i SFM beslutat att endast en formell föreningsstämma genomförs i år och att vi skjuter på det efterföljande evenemanget i övrigt till hösten. Däremot arrangerar vi ett Microsoft Teamsmöte den 26 maj mellan 15-15.45 där vinnarna av Årets Förmedlardiskar/Årets Försäkringsbolag 2019 kommer att utses. Inbjudan har redan gått ut och vi hoppas att många kan koppla upp sig. 

Agendan ser ut som följer:

•  Tillbaka till framtiden? Gunnar Hökmark, ordförande i SFM, och Henrik Mitelman, prisbelönt Dagens Industri krönikör – 10 minuter

•  Stefan Cederbrand, Brilliant, presenterar det övergripande resultatet – 10-15 minuter

•  Presentation av vinnarna och utdelning av pokaler – 3 minuter, Karin Lindblad (vd)

•  Praktisk information – 1 minut – Karin Lindblad

•  Avslutande ord – 3 minuter Gunnar HökmarkNy layout på vår hemsida

Nu har vi lanserat ny layout på vår hemsida.  Huvudmenyerna har fått rullgardinsfunktioner och tanken med det är att det ska göra det lättare för alla att navigera runt och hitta den information som eftersöks. 

Har ni tips på ytterligare förbättringar eller andra synpunkter så hör av er till 
henrik.fredrikson@sfm.se
640x640transp
Tillsynsinformation från Konsumentverket
Konsumentverket kommer under året att skicka ut informationsbrev till de försäkringsdistributörer som under 2020 får tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution. Syftet med informationsbrevet är att informera om Konsumentverkets tillsyn över lag om försäkringsdistribution, LFD, och upplysa om var ytterligare information finns. Tidigare har KOV ju gjort flera tematiska tillsynsinsatser riktade till försäkringsförmedlare och, nu senast, till försäkringsdistributörer. Konsumentverket vill alltså med detta informationsbrev kunna hjälpa distributörer så att informationen till konsumenter om försäkringsdistributionen blir så bra som se länk till brevet >>> 

OBS! Kräver inloggning Medlemsstöd till förmedlarbolag som inte tillhör någon sammanslutning

Från att tidigare under våren ha djupintervjuat 19 förmedlare från 19 olika förmedlarbolag, har vi under april skickat ut en enkät till samtliga bolag som inte tillhör någon sammanslutning för att få en ännu bättre bild över vilka tjänster som bolagen är intresserade av att få hjälp med.

Totalt svarade 44 bolag på enkäten.


Om det finns övriga kommentarer kring enkäten eller tjänster som ni anser att SFM bör tillhandahålla hör isf av er till Henrik Fredrikson 076 140 95 43 alternativt henrik.fredrikson@sfm.se
Bipar
SFM deltar i veckovisa möten med Directors committee inom Bipar där rådande situation för försäkringsförmedlare och marknaden diskuteras med våra europeiska kollegor. Bipar arrangerar även digital möten på specifika ämnen. Närmast ligger nuvarande tillsynsfrågor inom EU med EIOPAs ordförande Gabriel Bernardino och EU-kommissionens arbete med anledning av Covid-19 med kommissionär Didier Millerot, ansvarig för försäkring och pension. Kontakta Per Johan Gidlund om du är intresserad av mer information eller vill bidra med utmaningar på den svenska marknadenESMA 
Information om 
passande-bedömning/lämplig-
hetsbedömning
Den europeiska tillsynsmyndig-
heten för värdepappersmarknaden, ESMA, har publicerat en kommentar om vad de anser bolag som lyder under MiFID II bör uppmärksamma särskilt i samband med passandebedömning och lämplighetsbedömning av konsumentkunder med anleding av utbrottet av Covid-19, läs mer på här >>>


640x640transp
Vägledning åtgärder mot penningtvätt
Vägledningen som tagits fram av medlemmar inom SFM har genomgått prövning av Simpts Redaktionsråd (Kent Madstedt, Lars Bergendal, Maria Brattström och Niclas Rockborn). 

Redaktionsrådet var överlag mycket positiv till att dokumentet tagits fram och bidrog med konstruktiva förslag. Vägledningen publiceras för öppen remiss på Simpts hemsida vid midsommar, www.simpt.se >>> Omsorgsplikten i praktiken - sak/företag
Arbetet med den praktiska vägledningen går enligt plan och ett första utkast genomgår för närvarande beredning inom SFM:s arbetsgrupp. Vägledningen beskriver den nivå som bör tillämpas för att anses vara inom ramen för god försäkringsdistribu-tionssed och för att uppfylla omsorgsplikten inom kundsegment företag för sakskadeförsäkring, inom de huvudsakliga områdena information, dokumentation, krav och behov samt rådgivning. Om du är intresserad av att lämna synpunkter eller få mer information är du välkommen att kontakta Henrik Fredriksson. 
640x640transp
Regelverksutskottet 
Utskottet består av personer med djup juridisk kompetens från medlemsbolagen. Nästa möte är planerat till 8 juni 2020 och har du en fråga du tror är relevant för diskussion i utskottet är du välkommen att kontakta Per Johan Gidlund.Information om flyttavgift
SFM kommer att lämna svar på Finansdepartementets promemoria – Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2020/ 01016/ FPM). Att avskaffa flyttavgifter för konsumenter på den svenska marknaden är givetvis i grunden positivt och kundvänligt, vilket SFM stödjer. Den stora brist i konsekvensanalysen av bland annat individers behov och tillgång till stöd vid nyteckning och i övrigt, är beklaglig. Avsikten är att remissvaret publiceras under måndagen på hemsidan.ån 
Svenska försäkringsförmedlares förening