Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
484 Maj
474 InsureEd logga4

Licens för investeringsrådgivning ersätter "avancerad rådgivning"

Vill och behöver du fräscha upp dina kunskaper inför detta rekommendera vi dig att anmäla er till Investeringsrådgivning Brygga 2020.

Är du befintlig kund till InsureEd kan du redan idag logga in och anmäla dig.er.486 brygga
Läs mer nyheter här >>>Sanktion mot värdepappersbolag med tillstånd för försäkringsdistribution
Finansinspektionen meddelade i tisdags att myndigheten drog in samtliga tillstånd för det berörda bolaget, inklusive tillstånd om försäkringsdistribution. Många av iakttagelserna och kritiken sker med grund i lag om värdepappers-marknad. Dessa är såklart relevant i den utsträckning förmedlare även är anknutet ombud och principerna som FI ger uttryck för kan aktörer i ett bredare perspektiv reflektera över i rådgivningsverksamhet. 
Läs mer här >>>
640x640transp
Föreningsstämman 14 maj 2020
Föreningsstämman genomfördes stadgeenligt med hjälp av digitala hjälpmedel och med ett sedvanligt ombudsförfarande med fullmakt efter beslut av styrelsen den 4 april 2020. 

Bl a beslutades av stämman:

Styrelsen består för det kommande verksamhetsåret av följande ledamöter
Gunnar Hökmark, ordförande
Peter Berman, vice ordförande
Glenn Nilsson
Peder Schauman
Göran Torehall
Mathias Öhman
Caroline Wikström
Johan Zethraeus
Jonas Stenmark
 
Valberedning
Mats Andersson, Svenska Finans, sammankallande  
Annagreta Lindberg, MM
Martina Jonaeson, Säkra
Björn Amb, Tydliga


Avgifter för kommande verksamhetsår
Avgifterna är oförändrade sedan förra året.
Möte Konsumentverket / SFM
Med anledning av pågående arbete i översynen av reglerna för avgifter vid flytt har SFM varit i kontakt med Konsumentverket för att ha en dialog om konsumenternas situation på marknaden både vad gäller vid teckningstillfället och vid en eventuell flytt.

640x640transp
Årets förmedlar-
disk/försäkrings-
bolag 2019 utsedda
SFM bjöd in alla medlemmar, försäkringsbolagsrepresentanter samt andra intressenter till ett Microsoft Teamsmöte den 26 maj 2020 för att presentera vinnarna. Ett 60 tal hade anmält sig att deltaga. SFM:s ordförande Gunnar Hökmark höll ett inledande anförande samt förde en dialog med Henrik Mitelman, krönikör i Dagens Industri, om hur världen kommer att påverkas av corona-krisen under rubriken ”tillbaka till framtiden”.

Därefter presenterade Stefan Cederbrand, Brilliant Future, det övergripande resultatet av förmedlarnas och administratörernas omröstningar. 804 personer hade svarat på enkäten varav 702 fullständiga svar. Gemensamt för både Sak och Liv är huruvida de upplevs som enkla att arbeta med.

Vinnarna av årets pokaler:

Förmedlarnas resp. 
administratörernas val Livbolag: 
Euro Accident fick första prisTvåa 
kom LF Liv och Skandia kom på tredje plats.

Förmedlarnas val Sak: 
If fick första pris. Tvåa kom Moderna och Dina kom på tredje plats.

Administratörernas val Sak:
Moderna fick första pris. Tvåa kom Dina och på tredje plats If.

De tre vinnarna av resecheckar är:
Mikaela Hevreng, Marsh, Susanne Ericson, Stellar Capital och Madelene Appelqvist, Säkra.
Stort grattis!
Bipar & EU
SFM deltar fortsatt i veckovisa möten inom Directors Committée. Om medlemmar är i behov av information från andra EU-marknader om t.ex. effekterna av Covid 19 är ni välkomna att kontakta SFMs jurist.Målmarknad Sak 
Inom SFM samordnar föreningen frågor som rör målmarknad på sakförsäkringsområdet i en mindre arbetsgrupp och informerar löpande Forum för Sakförsäkring om pågående arbete. På agendan för närvarande är diskussion om i vilka fall försäkringsförmedlare kan betraktas som utvecklare, förenklingar i uppföljningsproces-sen med hänsyn till proportionalitet och säkerställande av distribution inom målmarknad. Kontakta SFM:s jurist för mer information.

640x640transp
485 FMK
Aktuella/prioriterade aktiviteter

-  Parallella förmedlingsfullmakter

-  Mejl och sms utan länkar

-  Engelskspråkiga fullmakter

-  Transportfullmakt/överlåtelse 

   av bestånd

Läs mer här >>>

Vi tar gärna emot synpunkter från de bolag som är anslutna aktörer till Fullmaktskollen gällande funktionaliteter som kan förbättras och önskemål avseende utveckling av tjänster.


487 flagga
640x640transp
Månadens IDD-bestämmelse 
I månadens IDD-bestämmelse tar SFM upp en bestämmelse som är av praktisk betydelse i den löpande förmedlarverksamheten, läs mer på inloggade sidor här >>>Möte SFM / Finansinspektionen
Den 17 juni har SFM kvartalsmöte med representanter från Finansinspektionen. Om någon medlem har branschgemensamma frågor av intresse för diskussion är ni välkomna att kontakta SFM:s jurist.    


     Vi på SFM önskar er en trevlig 
nationaldag!
Svenska försäkringsförmedlares förening