Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
500 augusti
Informationsutbyte sakförsäkring

Övergripande projektmål
I tidigare arbete, kallat Projekt motorfordon, har en informationsstandard utarbetats utifrån produkten motorfordonsförsäkring


- Nivå 1 – vilka termer och begrepp som används och vad de betyder,

- Nivå 2 – hur termerna relaterar till varandra och hur de kan sättas ihop, vilket kan illustreras i ett XML-schemaProjektet kommer nu att ta steget vidare till nivå 3 som är den tekniska nivån – Metoden för att kommunicera delarna i nivå 1-2 i en informationsstandard.

Projektet tar fram en konceptuell lösning för ett enkelt, säkert och effektivt informationsutbyte inom sakförsäkringsområdet (dvs informationsstandardens tekniska nivå). Samt en implementationsstrategi för att genomföra ett successivt införande av tänkt lösning. Det framtagna materialet ska fungera som ett underlag för att gemensamt kunna besluta om en långsiktig målbild och gemensam ambitionsnivå.

Stegen i förslaget till successivt införande behöver därför vara beskrivna på ett sätt som klargör vad respektive steg möjliggör affärsmässigt, samt ha grova tidsuppskattningar som klargör omfattningen av åtagandet.

De bolag som anmält intresse och deltar i nivå 3 är Moderna, Länsförsäkringar, Gjensidige, Dina, Protector, Säkra, S&P och MM. Projektet kommer att pågå hela hösten 2020.
Globala sjö- och transportkonferensen

I år arrangeras den årliga globala sjö- och transportkonferensen IUMI i september 2020 digitalt. 

Läs mer här >>>
640x640transp
SFM presenterar ny vägledning för branschen gällande både Sak och Liv 
Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram vägledningar som beretts via Forum för Sak respektive Forum för Liv, varit föremål för remiss till samtliga medlemmar och antagits av styrelsen i SFM.

Vägledningarna förvaltas av förmedlarbranschen via SFM och förhoppningen är att den är till praktisk nytta och att alla som tillämpar den är med och bidrar till utvecklingen genom att kontakta SFM:s kansli om det finns förslag på förbättringar till nästa års upplaga.

SFM rekommenderar medlemmar att tillämpa vägledningarna men det hindrar inte andra aktörer på marknaden att tillämpa dem om de så önskar och finner det lämpligt i sin verksamhet. Klicka på bilderna nedan för att läsa.


503 SFM V%c3%a4gledning Liv Framsida mini
504 SFM V%c3%a4gledning Sak Framsida mini
640x640transp
BIPAR 
Svenska försäkringsförmedlare bidrar med värde under corona-krisen

SFM har under sommaren samlat in erfarenheter från medlemsbolag om hur kunder påverkats av krisen och kan konstatera att medlemmarna bidragit med flera konkreta värden. SFM:s jurist, Per Johan Gidlund, kommenterar arbetet: Trots att kontinuiteten varit en utmaning har möjligheterna att arbeta på distans varit goda bland medlemmarna och den goda IT-infrastruktur som finns mellan försäkringsförmedlare och försäkringsbolag har underlättat för kundernas löpande behov av försäkringsrådgivning. 

Analysen kommer fortgå under hösten och har du som medlem information eller erfarenhet i frågan som du vill och kan dela med dig av – kontakta gärna Per Johan på perjohan.gidlund@sfm.seFlyttrekommendation

Styrelsen i SFM har fastställt Rekommendation - Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde.  

Med anledning av de justerade lagreglerna om flytt, som möjliggör för flytt till befintlig försäkring (”mottagande försäkring”) utan att teckna en ny försäkring, har justeringar införts i rekommendationen. Svensk Försäkrings styrelse fastställde en reviderad version av deras i juni finns här >>>

Försäkringsförmedlare utgör en viktig källa för information för många och rekommendationerna är därför viktiga att följa med hänsyn till konsumentskyddet vid flytt.
474 InsureEd logga4

Det är jättekul att vara igång igen efter sommaren och vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla och tillgängliggöra kvalitativa utbildningar på det sätt ni önskar och behöver.

Vår senaste lansering är Grundläggande Försäkringsutbildning Liv och vi har nu påbörjat arbetet med att utreda och möjliggöra en del av de önskemål och förbättringsförslag som finns inför ytterligare produktioner och utveckling av både utbildningar, funktioner och tjänster 2021.

Grundläggande Försäkringsutbildning Liv riktar sig till dig som är verksam i försäkringsbranschen men kanske så som konsult, systemutvecklare, kommunikatör, ekonom eller inom HR. Utbildningen är tänkt att ge en första introduktion till livförsäkringsbranschen och genom det en första grundförståelse i marknad, aktörer, produkter och vissa styrande lagar.

Är du ny kund hos InsureEd börja med att registrera dig via denna länk >>> Därefter kan du anmäla dig till önskad utbildning och direkt komma igång med din inlärning.

InsureEd tar gladeligen del av era idéer, tankar och önskemål. Kontakta oss på 08-545 215 40 , info@insureed.se alternativt mig direkt. Vi kommer även att skicka ut en enkät där vi hoppas att ni som vill kan ta några minuter av er tid och delge era tankar.
640x640transp
Följ oss på hemsidan och LinkedIn
SFM:s hemsida har under våren omarbetats för att kunna vara medlemmar mer behjälpliga i sitt dagliga arbete. Vi har sett en ökad aktivitet och vi vill gärna att hemsidan ska fortsätta att vara en viktig informationsplattform för branschens gemensamma frågor och intressen. Henrik Fredrikson bjöd in alla våra nyinvalda medlemmar till ett introduktionsmöte gällande hemsidans funktionalitet och visade även var på hemsidan information går att finna. Vi kommer under hösten att fortsätta bjuda in till träffar för att ni ska få lära känna hemsidan bättre och finna det ni söker. Förutom att hålla koll på nyheter på hemsidan www.sfm.se så lägger vi även ut nyheter och annan info på SFM:s LinkedIn >>> så följ oss gärna för att hålla koll på aktuella frågor och nyheter.

Hör gärna av er till henrik.fredrikson@sfm.se om ni har frågor eller idéer på hur hemsidan kan utvecklas och således fungera ännu bättre för er i ert dagliga arbete.
Emma 

502 Emma
Emma har varit vid kansliet sedan februari 2020 och ska driva olika projekt för föreningen, utveckling av hemsidan, layoutarbete och ha kontakt med förmedlare i diverse frågor, administrativa uppgifter mm.

Emmas kontaktuppgifter: emma.litvinov@sfm.se eller 076-140 0708.
640x640transp
Emilie Wiklund blir ansvarig för press- och samhälls-relationer på SFM

501 Emilie
Emilie Wiklund började den 17 augusti hos oss på SFM som ansvarig för press- och samhällsrelationer. Emilie har bred erfarenhet av kommunikation och opinionsarbete från både riksdagen, Europaparlamentet samt privat verksamhet och kommer nu att ansvara för SFM:s externa kommunikation och dialog med allmänheten, media och politiska beslutsfattare.

-  "SFM som branschorganisation är framåtriktad med en viktig funktion och jag ser verkligen potentialen i att tillsammans med förmedlare och medlemsföretag förtydliga och förmedla den viktiga roll branschen spelar i samhället," säger Emilie. 

Kontakta gärna Emilie på emilie.wiklund@sfm.se eller 073- 063 3775.
Svenska försäkringsförmedlares förening