Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
660 Sk%c3%a4rmavbild 2021 03 29 kl. 13.43.44
640x640transp
640 Gunnar
Ordförande har ordet och önskar glad påsk!

Med påsken kommer nu ljusare tider, både bokstavligen och bildligen. I den för varje dag allt ljusare våren, och snart sommaren, pressas pandemin tillbaka, förutom att vi med den snabbt ökande vaccineringen förhoppningsvis kan få stopp på smittspridningen.

Det finns några mer allmänna reflektioner att göra om allt detta.

Logga in på medlemssidorna och läs hela påskbrevet med reflektioner från SFM:s ordförande Gunnar Hökmark >>>.
645 Sk%c3%a4rmavbild 2021 02 25 kl. 15.10.51
Årets Förmedlardisk/Försäkringsbolag- har du besvarat enkäten?
Besvara årets enkät och ta chansen att bidra till en bättre försäkringsbransch idag!

Nu finns återigen en gyllene möjlighet att förbättra försäkringsbolagens service och på så sätt utveckla försäkringsbranschen -  svara på SFM:s enkät redan idag, undersökningar tar ca 5 minuter.

Ditt svar är viktigt och vi på SFM hoppas att du tar chansen att besvara årets enkät, sista dagen att besvara är imorgon 31/3.

Kontakta gärna SFM:s pressansvarig Emilie Wiklund för frågor om enkäten, emilie.wiklund@sfm.se

Medlemsmöte om hållbarhet

SFM arrangerade ett medlemsmöte den 10 mars med anledning av de nya reglerna som gäller hållbarhetsrelaterade upplysningar. Ett fyrtiotal medlemsbolag var representerade och med anledning av det stora intresset kommer SFM att prioritera liknande aktiviteter framöver. Försäkringsförmedlare utgör en viktig kontaktpunkt för många kunder i investeringsfrågor och hållbarhetsområdet är viktig del i mötet. Allteftersom regelverket utvecklas kommer SFM att uppdatera medlemsportalen med ny information.

Flytträtt

Majoriteten av svenska konsumenter har i huvudsak tjänstepension som grundar sig på ett kollektivavtal och för dessa finns inte en lagstadgad flytträtt. För de konsumenter som däremot har denna flytträtt och som dessutom har sparande i en fondförsäkring eller en depåförsäkring träder nya regler i kraft den 1 april.

SFM är positiva till att konsumenter får en effektivare flytträtt men vill samtidigt lyfta fram risker i en marknad där aktörer, med eller utan tillstånd, i större utsträckning tar kontakt med konsumenter.

Med anledning av de nya reglerna vill SFM dels stärka konsumenternas möjlighet att själva göra överväganden om sitt försäkringssparande och i de fall det finns ett behov av rådgivning, kontakta någon av föreningens medlemmar för individuell rådgivning. Läs mer här >>>
BIPAR och EU-nyheter

Det pågår ett stort antal regelverksarbeten på EU-nivå och SFM prioriterar för närvarande planeringen av IDD-utvärderingen, DORA, momsdirektivets översyn, hållbarhet och Open Insurance. Utöver dessa akter har de slutliga nivå 2-texterna i ramverket för en pan-europeisk pensionsprodukt publicerats, vilken SFM ännu inte sett något intresse för i den svenska marknaden av naturliga skäl. Det pågår även ett arbete på EU-nivå av EIOPA om pandemins effekter i ljuset av försäkringsbehovet, vilket SFM följer och vars slutsatser måste bedömas även med hänsyn till den lokala marknaden och respektive medlemsstats ekonomiska förhållanden och förutsättningar.

För frågor kontakta gärna SFM:s jurist Per Johan Gidlund
Informationsstandard kundkännedom KYC

Försäkringsbranschen önskar standardisera informationsinhämtningen rörande KYC-processen för förmedlad affär. En förstudie genomfördes 2020 inom ramen för S4I Standard for Insurance AB och slutsatser från den presenterades för styrelsen i mars där beslut togs att starta upp projektet. De förmedlarbolag respektive försäkringsbolag som har anslutit sig till projektet är Söderberg & Partners, Max Matthiessen, Tydliga, Säkra och Hjerta, Länsförsäkringar, Movestic, Futur Pension, Skandia, Swedbank Försäkring, SPP, SEB, Folksam samt Itello.
 
Projektet ska nu utveckla en branschgemensam informationsstandard för utbyte av kundkännedomsfrågor och tillhörande svar mellan förmedlare och försäkringsbolag och börjar med produkten Tjänstepension. Den grundläggande processen antas vara att förmedlaren inhämtar den grundläggande och icke konkurrenskänsliga kundinformationen vid nyteckning och att samma information används för valt försäkringsområde (produkt) för samtliga försäkringsbolag. I projektet ingår också att digitalisera onboardingprocesser (kundkännedom ska kunna skickas digitalt till försäkringsbolagen). Projektet avser att komma med slutrapport i slutet av Q2 2021.

För frågor kontakta gärna vd SFM Karin Lindblad

Föreningsstämman 27 maj

På grund av den fortsatta risken för spridning av Covid- 19 och förbudet mot sammankomster med fler än åtta personer har styrelsen beslutat att föreningsstämman även i år ska genomföras utan fysisk närvaro.

Föreningsstämman kommer att ske digitalt den 27 maj och i kallelsen som kommer att gå ut kommer en mer detaljerad beskrivning om på vilket sätt uppkoppling sker och stämman kommer att genomföras. Samtidigt kommer också information om hur fullmakter ska utfärdas för att vara korrekta och i enlighet med föreningens regler och praxis. Någon middag eller konferens kommer självfallet inte att hållas den 27 maj utan SFM planerar utöver föreningsstämmans stadgeenliga ärenden den 27 maj för ett digitalt medlemsevent i början av juni med intressanta talare och pokalutdelning för årets förmedlardisk/försäkringsbolag 2020. Sista dag att besvara SFM:s enkät är imorgon den 31 mars.
 
Läs mer information från ordförande inför SFM:s stämma här >>>
EIOPA – IDD frågor och svar

EIOPA publicerar löpande frågor och svar om IDD-regelverket på deras hemsida. Den 23 mars uppdaterades sammanställning med frågor rörande lämplighetsbedömningen, målmarknad/POG, IDD:s tillämpning vid rådgivning på befintliga kontrakt och IDD:s tillämpning på captivebolag. SFM har därför även uppdaterat sammanställningen i medlemsportalen, logga in och läs mer. 

590 InsureEd logga5
Vårens nyheter
Två av flera nya lanseringar denna vår är Hållbar utveckling i försäkringsbranschen och Digitalisering, det digitala kundmötet. Utbildningarna är framställda tillsammans med olika experter i syfte att göra dem unika för dig som är verksam i försäkringsbranschen.

Hållbar utveckling i försäkringsbranschen
Begreppet hållbarhet omfattar tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och där dessa tre dimensioner möts når vi en hållbar utveckling.
InsureEds utbildning introducerar dig till de övergripande hållbarhetsmålen, centrala begrepp och modeller, regelverk och föreskrifter i syfte att öka förståelse och möjlighet till att inkludera hållbarhet i ditt och ditt företags agerande i försäkringsbranschen i stort och framför allt i dialogen med kund.

Digitalisering, det digitala kundmötet
En av de starkaste megatrenderna idag är digitaliseringen. Vi ser hur den påverkar oss både i vardagen, på jobbet, i våra organisationer – och till och med samhällen. Ingen vet säkert vad som kommer att hända men alla kan vi vara med och påverka utvecklingen. Så att vi använder tekniken för att göra livet och världen bättre. InsureEds utbildning introducerar dig till olika aspekter av digitalisering. Du ställs inför ett antal viktiga frågeställningar samt får tips och idéer i syfte att bidra till att lättare skapa både förtroende och relationer virtuellt.

För mer info kontakta gärna InsureEd; info@insureed.se

Fler nyheter i perioden

115 P%c3%a5sklilja 640x640transp
640x640transp Glad påsk önskar vi på SFM

640x640transp Vi vill också passa på att tacka er för det stora intresset och engagemanget som ni visat oss för vårt nyhetsbrev!
619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150