Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
759 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 02 kl. 09.53.50
1x1
763 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 02 kl. 09.25.38
1x1
Vd:s ord inför 2022
Ett nytt år för förmedlarmarknaden har börjat och det ska bli väldigt roligt att se vad 2022 kommer att erbjuda. Själv är jag oerhört stolt över att jag fått förtroendet som vd för SFM från årskiftet, det ska jag förvalta. För kanske aldrig förr har det varit så många som vill distribuera försäkring, nya aktörer gör entré på marknaden med nya tjänster. Denna konkurrens är i grunden viktig och bra, det är så branschen blir bättre för kunderna. Det är däremot viktigt att kundens krav och behov möts i den försäkringsprodukt som erbjuds.

Vi har gjort mycket, och det ska vi fortsätta med. De senaste åren har vi etablerat kvartalsmöten med Finansinspektionen och halvårsmöten med Konsumentverket och Konsumenternas, som är viktiga dialoger. Forum för livförsäkring och Forum för sakförsäkring är alltjämt centrala för SFMs samverkan i förmedlarmarknaden, inom vilka vi åstadkommit värden inom kundkännedom, Sakförsäkringsstandard, hållbarhetsregelverket och mycket mer. Våra webinar för medlemmar har dessutom blivit ytterligare en yta för att möta medlemmar i vardagen.

Blickar vi framåt kretsar EU-kommissionens arbete kring regelverksförändringar under ’Retail investment strategy’. En strategi med vilken avsikten är att individer inom EU bland annat ska åtnjuta ett tillräckligt skydd, samtidigt som dessa individer ska kunna dra nytta av den öppna inre marknaden med en mängd olika konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva finansiella produkter och tjänster, en viktig del inom kapitalmarknadsunionen.
 
Sammantaget befinner sig förmedlarmarknaden numera i en intensiv regleringsmiljö, där det är helt centralt att EU:s intention om konkurrens och kostnadseffektivitet får genomslag i Sverige för en fortsatt fungerande marknad.

Jag ser fram emot att, tillsammans med kollegorna vid kansliet, samarbeta med medlemmar och alla ni andra som är värdefulla för förmedlarmarknaden och rådgivningen till företag och konsumenter, och förhoppningsvis får vi möjlighet att ses fysiskt den 24 maj på SFM:s föreningsstämma.

Per Johan Gidlund, vd SFM

 

1x1 757 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 02 kl. 09.35.23
1x1
Fullmaktskollen hanterar nu fullmakter på engelska
Om kunden föredrar att skriva under en engelskspråkig fullmakt går det nu att använda Fullmaktskollen för förmedlare som är anslutna till tjänsten. Det krävs dock fortfarande att fullmaktsgivaren eller bolagsföreträdaren har svenskt personnummer. Blanketter laddas ned från Fullmaktskollens partnersida och där finns också en användarhandledning för pappersblanketter. Priset är detsamma som för  skanning av svenska pappersblanketter. Länk >>> 

Retail Investment Strategy
Som nämnts i orden från vd pågår en viss översyn av försäkringsdistribution på EU-nivå. Det mest aktuella rör konsumentskydd inom försäkringsbaserade investeringsprodukter, sk IBIP:s. SFM medverkade häromveckan på möte med Eiopa som ordnades av vår europeiska organisation BIPAR. Eiopa meddelade då bland annat att remiss på frågor går ut till marknaden. Eiopa har nu sänt ut 20 frågor på remiss. Svar på dessa ska vara inlämnade senast den 25 februari. Eiopa ska därefter, senast 30 april 2022, lämna ett slags ”advice” till EU-kommissionen men inte direkta förslag på regeländringar.  Här mer information om frågorna som är ute på remiss >>>
1x1 761 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 02 kl. 09.31.23
1x1
Nu landar det orange kuvertet i brevlådan
Nu är det återigen dags för besked om den allmänna pensionen i form av ett orange kuvert. Även om just det orange kuvertet för många är välkänt så är frågorna många, komplexiteten kan vara stor och det individuella behovet av kunskap och lösningar för sparandet stort.

Att frågorna är många bekräftas av SFM:s medlemmar som dagligen och under många års tid mött det individuella behovet av kunskap och rådgivning. SFM har inför årets orange kuvert intervjuat medlemmar i SFM, försäkringsförmedlare, för att ta del av deras tips och tankar för någon som går i tankar att starta företag, har nyligen startat företag eller driver ett mindre företag som varit verksam ett tag men inte har tillgång till en försäkringsförmedlare.

Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig på SFM, kommenterar att SFM utifrån intervjuerna kan bekräfta bilden, att det är viktigt att vara medveten om den risk och de konsekvenser det innebär att inte ha vissa försäkringsskydd eller sparande, förstår företagaren risken för framtida kostnader är det lättare att ta ställning till kostnaden idag för att minska den risken. Därför är det exempelvis viktigt att känna till ett antal försäkringsmoment och att det inte finns några automatiska skydd för företagaren.

Konkreta tips från SFM:s medlemmar:
  • Ta ut en månadslön och teckna Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Teckna sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring
  • Spara till pensionen, hellre ett mindre sparande än inget alls
  • Börja spara i tid, vänta inte – hellre en liten summa än ingen summa alls
  • Sätt av en extrapremie i tjänstepensionen vid årsskifte om utrymme finns

Läs hela artikeln här och ta del av fler reflektioner och tips i länk >>>
Årets penningtvättsrapport till Finansinspektionen
Livförsäkringsförmedlare tillhör de företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen och som årligen ska rapportera i FI:s system för periodisk rapportering. Rapport för 2021 angående efterföljande av penningtvättsregler ska vara inne senast den 31 mars 2022. Årets rapportformulär innehåller en del nya frågeställningar. Se denna länk till nyheterna här >>>
Nu är det möjligt att logga in på SFM:s hemsida med hjälp av BankID
För att kunna logga in på SFM:s hemsida med hjälp av BankID, behöver du först och främst se till att du har en användarprofil.  Har du ingen användarprofil i dagsläget är du välkommen att kontakta oss på mail: info@sfm.se eller på telefon 08-545 215 40

Har du en avändarprofil loggar du in här för att aktivera ditt BankID >>>
Den 23 feb startar SFM:s årliga enkätundersökning 🏆- Brilliant 
Den 23 februari kan våra medlemmar, förmedlare och administratörer, börja svara på SFM:s årliga enkätundersökning, som vi för fjärde året i rad rullar ut tillsammans med Brilliant.

- Det är mycket glädjande att intresset från försäkringsbolagen är stort även i år och att ytterligare bolag anslutit sig till undersökningen, säger Emilie Wiklund, press- och samhällsanvarig SFM, som menar på att försäkringsbolagen uppskattat att ta del av fördjupade rapporter och jämföra dessa med tidigare år och kollegor/konkurrenter. I år satsar SFM också på att slå förra årets svarsfrekvens.

Undersökningen ligger sedan till grund för utnämningen av ”årets förmedlar- respektive administratörsdisk samt årets produkt, sjukvårdsförsäkring och kommer att presenteras på SFM:s föreningsstämma med efterföljande program den 24 maj. 

För frågor om undersökningen, emilie.wiklund@sfm.se


1x1 728 SIMPT
1x1
SIMPT
Arbetet med vägledning från SIMPT fortgår. Det är viktigt att ha koll på vägledningarna från SIMPT som ett praktiskt verktyg i förhållande till regelverken mot penningtvätt och terroristfinansiering. Dels de generella delarna >>> och dels delen för försäkringsförmedlare kring kundkännedom med senaste versionen som antogs i november 2021 >>> Vägledningen uppdateras och kompletteras löpande. Just nu är vissa delar på remiss och du kan som medlem logga in och ta del av dessa här >>>
PEPP (Pan-European Personal Pension Product)
Svensk lagstiftning är på gång kring pensionsprodukten PEPP framtagen på EU-nivå. Proposition från regeringen väntas komma i juni 2022, dvs senare än planerat. Lagen kan sedan klubbas av riksdagen tidigast efter sommaren 2022. Tidpunkt för ikraftträdande är oklart. Troligen tidigast i slutet av detta år. Samtidigt arbetar Finansinspektionen (FI) med föreskrifter kring PEPP och SFM medverkade häromveckan på ett referensgruppsmöte på FI. Bland annat väntas föreskriftstext om kunskap och kompentens för distribution av produkten. FI är ännu i ett tidigt skede av arbetet och remiss kommer inte i mars som tidigare var planerat. Förskrifterna ska sedan träda i kraft samtidigt som lagen. Produkten kommer att klassas som kapitalförsäkring. Intresset för produkten i Sverige och på många andra håll verkar ännu vara lågt.
Länk till Eiopa:s information om PEPP >>>

590 InsureEd logga5
Inför 2022 är alla InsureEds utbildningsmoduler omarbetade i syfte att öka användarupplevelsen, användbarheten och framför allt graden av förståelse och inlärning. Våra utbildningsmoduler är skapade utifrån den kunskap vi vill förmedla med stöd av ett pedagogiskt uttryck för att möta olika kursdeltagares preferenser vid självstudier.

Vilken utbildning passar vilket ändamål?
För att underlätta för våra kursdeltagare som är medlemmar i InsureSec har vi nedan sammanfattat några av de större förändringarna från tidigare år.

Livförsäkringsdistributör Grund 2022 och Skadeförsäkringsdistributör Grund 2022 innehåller båda tillägg för personskadeförsäkring
Livförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering 2022 och Skadeförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering 2022 går båda att beställa med eller utan personskadeprodukterna. Vilken du väljer beror på om du har skrivit kunskapstest med inriktning mot personskadeförsäkring tidigare eller inte
Ledningsperson Tillägg 2022 (Ny) – Riktar sig till dig som har licens/certifikat inriktning livförsäkring eller skadeförsäkring och som också vill skriva licens/certifikat inriktning ledningsfunktion

Ledningsperson Kunskapsuppdatering 2022 (Ny) – Riktar sig till dig som har licens/certifikat inriktning Ledningsfunktion (Liv eller skadeförsäkring) sedan tidigare år och som vill förbereda dig för uppföljande kunskapstest
Investeringsrådgivning Kunskapsuppdatering 2022 (Ny) – Riktar sig till dig som tidigare har skrivit Investeringsrådgivning Brygga alternativt Investeringsrådgivning Grund och som vill förbereda dig för uppföljande kunskapstest
Investeringsrådgivning Grund 2022 – Riktar sig till dig som vill förbereda dig för licens/certifikat inriktning Investeringsrådgivning. Investeringsrådgivning Brygga har utgått.
För dig som har licens med inriktning mot både livförsäkring och skadeförsäkring rekommenderar vi Livförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering 2022


För fler nyheter och mer information besök www.insureed.se eller kontakta info@insureed.se


619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150