Tips: Välj "webbversion" till höger för bästa layout Webbversion >>
279 SFM logga liten liten
246 mars

Program årets stämma 17 maj


Läs hela programmet här >>

- Registrering inför stämman
- Ordinarie stämmoförhandlingar
- Gunnar Hökmark välkomnar våra
   inbjudna gäster
- Året som har gått och framåt,
  Karin Lindblad
- Om lagrådsremissen (IDD), 

  Peter Sjöberg,
  Finansdepartementet
- Prioriterade områden 2018, Per
  Nordqvist, Finansinspektionen
- Nya lagförslaget – hur påverkar
  det provisionen – panelsamtal
  med representanter från skade-
  och livförsäkringsbolag
- Omvärldsanalys med inriktning
  mot svensk finansmarknad

Vi kommer att vara på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm.
640x640transp
Rösta på Årets Mäklardisk 2017! 

Nu är det dags att rösta fram pristagarna av utmärkelsen Årets Mäklardisk Liv respektive Sak. 

Tidigare års vinnare har varit mycket stolta över utmärkelsen och ansträngt sig för att erövra titeln ”Årets mäklardisk”. Förra årets vinnare var Skandia och Dina Försäkringar.

Som tack för er medverkan lottar vi ut en middag för två till ett värde av 1.500 kr till alla som är med och röstar.

Här kan du rösta >>
640x640transp
FI föreslår nya föreskrifter för försäkringsdistribution
Finansinspektionen har nu publicerat förslag till nya föreskrifter för försäk-ringsdistribution med anledning av EU-direktivet IDD, som träder i kraft den 1 oktober i år.

Hör av dig till SFM senast den 13 april om du vill vara med i arbets-grupp för denna remiss. Sänd annars e-post till info@sfm.se med era synpunkter på föreskrifter, så att vi får dessa senast den 20 april.

Läs mer här >>

Utbildning innan stämman

Den 17 maj erbjuds en utbildning kl. 10.00 - 12.00 (dvs på fm före föreningsstämman) med tema kring GDPR och kommande lag om försäkringsdistribution, med bl.a. företrädare från advokatbyrå. Kostnad 500 kr/deltagare.

Anmälan görs till info@sfm.se senast 2 maj.

Om det blir för få anmälda ställs utbildningen in.


640x640transp
InsureEd
Som vi informerade om i vårt förra månadsbrevet så har SFM nu till-sammans med ContentoWassum (CW) tagit fram rabatterade utbildningar anpassade efter InsureSec:s nya kunskapskrav för årlig kunskapsuppdatering, (KU Liv och Sak), Livlicens samt Avancerad rådgivning. 

Den 16 april kompletterar vi utbudet med Saklicens samt Personskadelicens

Du som är SFM-medlem får även här rabatterade priser:
 
 Saklicens 6.000 kr
  (ord. pris 8.000 kr) 

Personskadelicens 6.000 kr
  (ord. pris 8.000 kr)

640x640transp

Forts.
Dessa utbildningar och många andra, finns på SFM:s hemsida under fliken InsureEd. För att kunna se utbildningarna under fliken InsureEd, måste du vara inloggad på vår hemsida >> 

För att beställa utbildning måste du även logga in på InsureEd>> (Det är två helt skilda inloggningar.)

Observera att CW:s utbildning och övningsfrågor är bara till för att underlätta inlärningen inför InsureSec:s tester!


278 Insureed
Svenska försäkringsförmedlares förening
$$$open$$