Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
258 original sfm liggande 640
318 September1
IDD i kraft 1 oktober  
Sedan den 1 oktober 2018 gäller lag om försäkringsdistribution, ny förordning och nya föreskrifter från Finansinspektionen mm.

Läs mer här  >>
292 para
640x640transp
Provisionsinformation
Bolaget S4I, Standard for Insurance AB som förvaltar MIS-standarden, inleder nu ett projekt för att utveckla en standard för provisionsinforma-tion. Om detta kommer på plats blir det lättare för branschen att rappor-tera rätt information i rätt tid till slut-kund, bl.a. enligt de nya reglerna.

640x640transp
Nya krav på årlig fortbildning och test
IDD, och i Sverige; nya lagen om försäkringsdistribution och de nya föreskrifterna från FI, ställer krav på att varje förmedlare fort-bildar sig minst 15 timmar per år. Därutöver skall förmedlare årligen genomföra ett kunskapstest. 

Föreskrifterna om penningtvätt 
FI:s föreskrifter om penningtvätt
har nu gällt i drygt ett år.

Läs mer här  >>

För det fall ni har förslag på förtyd-liganden eller kommentarer i övrigt på dessa föreskrifter ber vi att ni sänder det till SFM.


SFM kan då sända det vidare till 

FI som förslag till ändringar inför 
ev översyn av föreskrifterna.
OBS! Vissa av artiklarna kräver inloggning på vår hemsida

640x640transp
Nya medlemsavgifter
På vår föreningsstämma den 
17 maj beslutades det om nya medlemsavgifter för 2019.

Läs mer här  >>

Ansvarsförsäkring

SFM:s gruppansvarsförsäkrings-givare QBE, liksom många andra försäkringsgivare som bedriver sin Europeiska verksamhet från ett engelskt bolag med branchkontor runtom i Europa, kommer med an-ledning av Brexit göra en bolags-förändring.

Läs mer här  >>

640x640transp
Medlemsmöte

Den 15 november är det dags igen för ett medlemsmöte i Stockholm då vi kommer ta upp följande:

• Kort om SFM
• Vissa kommentarer på om lagen 
  om försäkringsdistribution och FI:s
  nya föreskrifter
• Vad SFM gör med medlemmar
  och försäkringsbolag kring de 
  nya reglerna
• Om utbildningar som uppfyller de
  nya reglerna
• Nya standarder och projekt inom
  S4I, både sak och liv
• Kort om Fullmaktskollen
• Annat som ni medlemmar vill ta 
  upp på mötet

Mötet är kl.15.00-16.30 hos Trygg-Hansa på Fleminggatan 18.

Anmäl dig här >>

Svenska försäkringsförmedlares förening
$$$open$$