Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
258 original sfm liggande 640
319 Nyhetsbrev oktober
InsureEd
SFM har nu tagit del av InsureSec:s kunskapskrav för 2019 avseende licens och kunskapsuppdatering. Vi kommer nu att ta fram relevanta utbildningar, liv och sak. 

Nytt för i år är att SFM kommer att ha ett kvalitetsråd som granskar utbildningen så att den i så hög utsträck-ning som möjligt motsvarar InsureSec:s kunskapskrav. SFM anser att utbildningen inför kunskapstestet hos InsureSec motsvarar de 15 timmar som lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter kräver. 

Vi återkommer om utbildningar, pris och tidsplan mm i InsureEd:s nyhetsbrev i januari. 

Bank-ID kommer att införas under december 2018 vilket leder till enklare och säkrare inloggning till våra utbildningar.
Medlemsmöte
Den 15 november är det dags igen för ett medlems-möte i Stockholm, vi kommer att ta upp följande:

• Kort om SFM
• Vissa kommentarer på om lagen om försäkrings-
  distribution och FI:s nya föreskrifter
• Vad SFM gör med medlemmar och försäkringsbolag 
   kring de nya reglerna
• Om utbildningar som uppfyller de nya reglerna
• Nya standarder och projekt inom S4I, sak och liv
• Kort om Fullmaktskollen
• Annat som ni medlemmar vill ta upp på mötet

Mötet är kl.15.00-16.30 hos Trygg-Hansa på Fleminggatan 18. Anmäl dig här >>
Ansvarsförsäkringen
Ny avtalsperiod startas den 1 april 2019. 

Information om det nya avtalet kommer att kommuniceras till medlemmarna i februari 2019.

233 insurance
MIS Life 2.0
Projektet har levererat det som förväntats. Standarden i MIS Life 2.0 håller en bra struktur och modell. 

Pilotprojektet har nu avslutats och fortsätter in i implementationsprojektet. Under Q4 2018 och Q1 2019 påbörjas implementationen hos några försäk-ringsbolag och förmedlarbolag. Standarden har bl a kompletterats med riskförsäkring, gruppförsäkring och förmånsbestämd försäkring. Besked om när vi räknar med att den nya standarden läggs ut på vår MIS-portal får vi återkomma till.

Annat steg är att utveckla en gemensam standard för provisionsfil. Detta bland annat för att underlätta i att få fram information till kunder. Förhoppningsvis läggs den ut Q2 2019.

Läs vad vi har skrivit om produkttillsyn på vår hemsida /MIS-portalen  >>

Svenska försäkringsförmedlares förening
$$$open$$