Strategiskt nätverk för resurser ur avfall
186 WR logga 180
 
Visa webbversion 65 arrow blue | Besök vår hemsida65 arrow blue
1997 WasRef tunnor
Dagens tema: Projekt som hade sin början i Waste Refinery
Waste Refinery verkar som ett strategiskt nätverk för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar. Framför allt fungerar nätverket som en projektplattform och inkubator för idéer där ett antal centrala aktörer inom avfallssystemet samverkar. Resultatet har blivit flera projekt. Det här nyhetsbrevet ägnar vi åt dem.
1x1 1998 WasRef Savenas
1x1
Pilotförsök visar möjligheter för zinkåtervinning
Resultaten blev goda när Renova och Götaverken Miljö testade möjligheterna för zinkåtervinning ur flygaska. I projektet byggdes och kördes en pilotanläggning för lakning och tvätt av avfallsflygaska i Sävenäs, Göteborg.

– Nu vet vi att tekniken fungerar, säger Karin Karlfeldt Fedje, Renova.
Läs mer >
1999 WasRef Eld 1x1
1x1
Metallutvinning ur aska ämne för flera projekt
Separatförbränning ökar möjligheten för metallutvinning ur aska - men det krävs också nya driftstrategier, utvecklade metoder för metallåtervinning ur aska och nya affärsmodeller. Det visar ett förprojekt som avslutades i våras.

Ett annat avslutat förprojekt undersökte möjligheten att ta vara på aluminium i flygaska.
Läs mer >
2007 WasRefJenny Sahlin   webb   bild Per Hanstorp
"Cirkulär ekonomi kräver ett nytt helhetstänk"
– En cirkulär ekonomi kommer att kräva en ändring av oss alla när det gäller levnadsvanor, säger Jenny Sahlin, en av de två ledarna för projektet Polcirkeln.

Engagemang, politiska styrmedel och en större efterfrågan på sekundära material krävs om vi ska nå en mer cirkulär ekonomi. Det visar rapporten Polcirkeln – policy för cirkulär ekonomi.
Läs mer >
2003 WasRef polymerer 1x1
1x1
Workshoppar lägger grunden för cirkulära plastflöden
Forskare, tillverkare, utvecklare och återvinnare – i projektet Polymers’ Circulation System träffas aktörer som annars sällan möts i vardagen.

– Det gör det extra spännande, säger projektledaren Tobias Richards.

Projektet pågår till i januari nästa år.
Läs mer >
1x1 2004 WasRef Avfallssortering
1x1
Fokus på sortering och på cirkulära strömmar för plast
Källsortering och mekanisk sortering. Vilket ger mest effektiva materialåtervinningen?

Och hur bli bättre på att ta vara på plast som lämnas till återvinningscentralerna?

Det var frågor i fokus för två förprojekt inom ramen för RE:Source.
Läs mer >
2023 WasRef Almedalen
Mycket återvinning, avfall och cirkulär ekonomi på programmet
Vi tipsar om några programpunkter under Almedalsveckan som kanske kan intressera dig.
Läs mer >
Kontakt: wasterefinery@ri.se
947 rise logo part of rgb pos staende
unknown link