Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter från RISE CBI Betonginstitutet
RISE CBI Betonginstitutet AB övergår till
RISE Research Institutes of Sweden AB
Den 1 januari 2018 integreras RISE CBI Betonginstitutet AB (CBI AB) som en enhet med namnet
RISE CBI Betonginstitutet i moderbolaget RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB). CBI AB med organisationsnummer 556352-5699 upphör men all verksamhet kommer att fortsatt bedrivas inom RISE AB med organisationsnummer 556464-6874

Detta innebär att RISE-koncernen skapar en enhetlig organisation med en samlad och stark kompentens inom samhällsbyggnad. All verksamhet inom forskning, utredning, provning och utbildning som idag bedrivs inom CBI AB kommer att bedrivas inom den nya enheten. I samverkan med andra enheter och kompetensområden inom RISE kommer vi att kunna erbjuda nya och förbättrade tjänster och möjligheter till samverkan med våra kunder.


Peter Utgennant
Vice VD RISE CBI Betonginstitutet
2018 års informationsdag: Betong i infrastrukturen
– därför ska vi ställa höga krav på byggande och underhåll
Informationsdagen arrangeras samtidigt som workshop/årsmöte i RISE CBI Betonginstitutets Intressentförening.

Datum: 16 april 2018
Plats: RISE, Drottning Kristinas väg 61 (KTH Campus)
Lokal: Innoversum

En stor del av den svenska infrastrukturen är byggd i betong. Eftersom dessa anläggningar utgör ett mycket stort samhällsekonomiskt värde är det viktigt att sträva efter långa livslängder. Detta uppnås genom att bygga och underhålla våra betongkonstruktioner på att smart sätt. Ett sätt som bygger på stort kunnande om såväl materialegenskaper som hur materialet bäst kan användas. Detta gäller för alla aktörer genom hela bygg- och förvaltningsfasen. Genom att uppföra V/A-verk, kraftverk, hamnar, broar, tunnlar m.m. med rätt material och med rätt metoder kan vi spara stora summor till samhället. Under denna dag kommer vi att få se exempel på hur vi bäst bör göra för att ta hand om våra befintliga, men även kommande betongkonstruktioner under hela deras livslängd.

Förmiddag - Workshop och årsmöte i RISE CBI Betonginstitutets Intressentförening
Vi bjuder in ett antal ägare och förvaltare hos kommuner och kommunala bolag som får ge sin syn på ägande och förvaltning samt de utmaningar och möjligheter som de ser. Vilka frågor ska ställas och var finns svaren?

Eftermiddag - 2018 års informationsdag
Eftermiddagens fokus ligger på tekniska lösningar och möjligheter, från dimensionering och byggande till förvaltning och reparation. Vi visar exempel på åtgärder som kan förlänga livslängderna.
4,5 miljoner kronor till forskning om grafen i ytskydd
Betong är känt för att vara ett relativt hållbart byggmaterial – men det är också poröst för penetration av aggressiva ämnen som till exempel klorider. För att hindra vatten och luft att ta sig in i betong kan därför cementbaserade beläggningsmaterial användas som ytskydd. Nu har Arezou Baba Ahmadi på RISE CBI Betonginstitutet fått forskningsstöd från Vinnova och Formas för att tillsammans med Johan Liu (Chalmers) vidareutveckla ytskydd innehållande grafen.

Cementbaserade beläggningsmaterial har flera utmärkta egenskaper, till exempel att de ger mycket bra skydd mot UV-strålning, regn och annat vatten, hetta, fukt och salt atmosfär nära havsstränder. Men trots alla goda egenskaper så finns det utrymme för att förbättra ytskyddens egenskap med fokus på elasticitet, hårdhet, bindetid och permeabilitet.

– Tillsammans med företaget Lanark som tillverkar cementbaserad färg har jag och Johan Liu som är professer på Chalmers tidigare arbetat med att tillsätta grafen till färgen, vilket gett en viss förbättring av dess egenskaper. Nu har vi fått forskningsmedel för att vidareutveckla produkten, men också för att beforska området mer, säger Arezou Baba Ahmadi.

Med forskningsbidragen på 3 miljoner kronor från Formas kommer RISE CBI Betonginstitutet, Chalmers och SHT, som tillverkar grafen, under tre år att undersöka effekten av 2D-material (vitgrafen, grafen och grenoxid) i kombination med kolnanorör och kolnanofiber när de blandas i cementbaserade färger; bland annat för att få bättre elasticitet.

Vinnovas bidrag på 1,5 miljoner kronor kommer i sin tur göra så att RISE CBI Betonginstitutet, Chalmers, Lanark och SHT kan vidareutveckla Lanarks ytskyddsprodukt under 1,5 år.

De båda projekten drar igång i januari 2018.

För mer information, kontakta Arezou Baba Ahmadi: arezou.babaahmadi@ri.se
Kom och träffa oss!
Den 7-8 februari är det dags for konferensen Ytskydd i Göteborg.

RISE CBI Betonginstitutet är medarrangör till denna konferens, som räknas som Nordens största ytskyddskonferens. Förutom att vi finns på plats med monter har vi fyra olika presentationer som handlar om skador, reparationer, ytskydd och underhållsplanering av betongkonstruktioner i vattenverk.

Läs mer på www.ytskydd.com
Vi gratulerar 2017 års
NCR-pristagare!
År 2012 instiftade Svenska Betongföreningens forskningsråd ett årligt pris för bästa artiklar av unga svenska forskare och doktorander i Nordic Concrete Research, NCR. Förutom publicering på Betongföreningens hemsida erhåller pristagarna
10 000 kr vardera.

Stort grattis till 2017 års pristagare Mattias Blomfors som finns i gruppen Betong och Berg samt Chalmers. Mattias är en industridoktorand som arbetar med nyttiggörande av kunskapen som finns om förankring av rostande armering. Arbetet ska resultera i ett beräkningsverktyg som förväntas underlätta tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner med armeringskorrosion.

Titeln på NCR-artikeln är "Development of engineering assessment method for anchorage in reinforced concrete” och den finns i NCR nr 55.
Konferenser
Nedan följer ett axplock av vårens konferenser och temadagar inom betong- och bergområdet:
  • 10-11 januari i Linköping: Transportforum 2018. Läs mer 
  • 30 januari i Göteborg: CIR-dagen, LCC och LCA i praktiken. Läs mer
  • 19-21 mars i Spanien: RILEM Spring Convention. Läs mer
  • 20-21 mars i Stockholm: Bergdagarna 2018. Läs mer
  • 21-26 april i Förenade Arabemiraten: ITA-AITES World Tunnel Congress 2018. Läs mer 
  • 25-27 april i Malaysia: IABSE Spring Conference – Engineering the developing world. Läs mer
  • 29 april-1 maj i USA: International Congress on Polymers in Concrete. Läs mer
Kurser 2018
Kurskatalogen på www.cbi.se är nu uppdaterad för nästa år - här nedan kommer några av kurserna:


Betongkurs Klass I – Platsgjutning av betong;
- Stockholm, start 22 januari Läs mer och anmäl dig Fullbokad, men kölista finns (anmäl dig)
- Umeå, start 26 februari Läs mer och anmäl dig
- Malmö, start 9 april Läs mer och anmäl dig


Betongkurs Klass II – Platsgjutning av betong;
- Stockholm, start 15 januari Läs mer och anmäl dig
- Stockholm, start 19 februari Läs mer och anmäl dig
- Umeå, start 26 februari Läs mer och anmäl dig
- Malmö, start 5 mars Läs mer och anmäl dig

 
Betongkurs Klass I – Fabriksbetongtillverkning;
- Stockholm, start 22 januari Läs mer och anmäl dig


Undervattensgjutning av betong;
- Älvkarleby 12-15 februari Läs mer och anmäl dig

 
Betongreparationer;
- Stockholm 26 februari – 1 mars Läs mer och anmäl dig

 
Krossad ballast i betong;
- Stockholm 2-3 maj Läs mer och anmäl dig

 
Vår nya gruppchef för kursverksamheten, Ulrika Engvall, börjar hos oss den 1 mars 2018.

Vi på RISE CBI Betonginstitutet önskar Er alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt År!

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete under 2018.
RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se