Inbjudan till workshop 17 januari
2794 Processum svart
Visa webbversion
Inbjudan till workshop om digitalisering & bioekonomi
2947 Omslagsbild Processum FB
Den informationsintensiva produktionskedjan från skog till konsument
                                                      Den 17 januari, kl. 10.00-15.00
Välkommen till en workshop om digitalisering och bioekonomi den 17 januari 2018. Här deltar representanter från forskning, teknikutvecklare, skogsindustri och andra intressenter som tar sikte på en kommande MISTRA-utlysning inom området bioekonomi och digitalisering.

Syftet är att identifiera styrkeområden och utvecklingspotentialer med fokus på regionen, och att erbjuda en diskussionsarena kring möjligheterna att formera ett kompetenscentrum som bedriver och nyttiggör forskning och utveckling i gränslandet mellan skogsnäring, informations- och kommunikationsteknik.

 

Preliminärt program

9.30 – Kaffe och smörgås

10.00 Välkomna (Jonas Joelsson, Processum)

10.10 Information från Mistra (Christopher Folkeson Welch, MISTRA)

10.30 Presentation av forskningsmiljöerna

- FSCN, Mittuniversitetet

- STC, Mittuniversitetet (Mattias O’Nils. Mittuniversitetet)

- RISE Processum/Bioekonomi/ICT

11:15 Utrymme för korta presentationer från övriga deltagare (föranmälan krävs)

12:15 Lunch

13:15 Workshop – utmaningar, styrkor, möjligheter

14:30 Summering

15:00 Slut
Anmälan
Plats Sal C 016 på Mittuniversitetet, campus Sundsvall
Datum & tid 17 januari, 10.00-15.00
Anmäl dig till här
3187 loggorimpa fscn stc 2
2994 Banner RISE 50
RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se
732 in 733 fb
unknown link