Strategiskt nätverk för resurser ur avfall
 
Visa webbversion | Besök vår hemsida

Dags för temadag i Göteborg 20 september:
"Bryt ihop och kom igen - gammalt material får nytt liv"

Samtidigt som cirkulär ekonomi blivit ett centralt begrepp, produceras en mängd produkter med korta livscykler som är svåra att återvinna.

Hur kan termokemiska och biologiska processer kan bidra till materialåtervinningen?
Kom och lär dig mer och diskutera.

Senaste anmälan 5 september!

Ur programmet:
Om vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp - genom stark lagstiftning, kunskap och innovation
Kemikalieinspektionen

Pyrolysmetoder i materialåtervinning från färg och batterier
Chalmers, Industriell materialåtervinning

Kemikalieproduktion ur matavfall - innovationssystemets styrkor och svagheter
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Arrangörer

Waste Refinery och Competence Centre Recycling, kompetenscentrum om materialåtervinning vid Chalmers.

Läs mer och anmäl dig >
Kontakt: wasterefinery@sp.se