Strategiskt nätverk för resurser ur avfall
186 WR logga 180
 
Visa webbversion 65 arrow blue | Besök vår hemsida65 arrow blue
348 metall286x190

Missa inte temadagen 20 september:
"Bryt ihop och kom igen - gammalt material får nytt liv"

Platser kvar! Nytt datum för sista anmälningsdag: 12 september

Samtidigt som cirkulär ekonomi har blivit ett centralt begrepp, produceras en mängd produkter som har korta livscykler och är svåra att återvinna.

Kom och lär dig mer om och diskutera hur termokemiska och biologiska processer kan bidra till materialåtervinning.

Talare
Avfall och produkt – problem eller möjlighet?
Åsa Stenmark, IVL Svenska Miljöinstitutet

Biokol av trädgårdsavfall – resurseffektiv avfallshantering för en grönare stad
Mattias Gustafsson och Jonas Dahllöf, Stockholms vatten, Stockholm Biochar Project

Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp – stark kemikalielagstiftning, kunskap och innovation.
Amelie Pedersen, Kemikalieinspektionen

Återvinning av pigment med pyrolys
MIkael Karlsson, Chalmers, Industriell materialåtervinning

Biologiska metoder för produktion av etanol och biogas
Mohammad Taherzadeh, Högskolan i Borås

Plattformskemikalier från organiskt avfall – erfarenheter från experimentell studie och idéer om fortsatt utveckling
Eva Thorin, Mälardalens högskola

Kemikalieproduktion ur matavfall - innovationssystemets styrkor och svagheter
Johanna Ulmanen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Arrangörer
Waste Refinery och Competence Centre Recycling, kompetenscentrum om materialåtervinning vid Chalmers.

Läs mer och anmäl dig >
Kontakt: wasterefinery@sp.se
187 sp sciencepartner