Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter inom RISE Certifiering

Ett nytt RISE Certifiering växer fram!

Vi är i full färd med att skapa specifik nytta för dig som kund och era kunder. Med drygt 12 000 certifieringskunder kräver detta mycket arbete. Det första steget var att vi gick in i RISE och det blev tydligare från vår ägare att stödja svenskt näringsliv och samhälle, till exempel ut på marknader. Efter det har det hänt flera saker. Denna gång tänkte jag nämna....

Läs mer

Snart kommer jag behöva
din hjälp!

Nu har forskningen kring ledningssystem på RISE Certifiering startat och jag behöver hjälp. Jag vill gärna få kontakt med er kunder för att få ställa frågor kring nyttan av ledningssystemen. Så småningom så kommer jag att redovisa resultat och analys här på nyhetssidan.
Som nytillträdd forskningschef för Certifiering så kommer mitt största fokus vara kring begreppet nytta. Beskrivningarna av olika ledningssystem utgår ifrån kundnytta och min uppgift är att finna evidens för att vi når ända fram. Det betyder att jag nu arbetar med att ta fram en metodik som gör att vi kan mäta er uppfattning om ledningssystem.

Läs mer

----  Nyheter från Ledningsystem ---

ISO 39001:2012
Standard för Vägtrafiksäkerhet

Standarden har nu funnits sedan hösten 2012 och det är fortfararande förvånansvärt få företag som genomfört en ackrediterad certifiering mot standarden. Vägtrafiksäkerhet är ett ämne som berör de flesta företag...
LÄS MER

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)

SQAS är ett bedömningssystem som är framtaget för företag som sysslar med transport av kemiska produkter både styckegods, bulk och tank, lagrar kemiska produkter, rengör tankbilar och tankar invändigt samt distribuerar kemiska produkter.
LÄS MER

Nytt tillfälle för FSSC 22000 workshop med senaste versionen 4.1, en möjlighet för dig att stärka dina kunskaper inför 2018 års uppgradering till FSSC 22000 version 4.1

RISE Certifieringsmärken - Ledningssystem

Sedan en tid tillbaka finns våra certifieringsmärken i RISE-utförande tillgängliga på vår kundwebbplats RISE Revision, inloggning via www.sp.se. De gamla SP-märkena ska inte användas i nya marknadsföringssammanhang utan ska fasas ut under en övergångsperiod på cirka ett år.
Observera att reglerna för användning av märken har uppdaterats och finns nu i RISE Revision.
Vid frågor vänligen kontakta oss på certifiering@ri.se

ISO 14001:2015

 

I takt med aldrig tidigare uppmätte vindstyrkor och regnmängder i världen ökar behovet av ett effektivt miljöarbete i organisationer. ISO 14001:2015 ger stora möjligheter till att bedriva ett effektivt miljö -och hållbarhetsarbete. Bedömning av yttre miljöns påverkan på organisationer, som är ett nytt krav i standarden, gör det enklare för företagsledningar att träffa kloka beslut i förebyggande syfte i harmoni med den strategiska verksamhetsutvecklingen. Att väga in livscykelperspektivet vid bedömning av miljöaspekter, vid inköp av varor och tjänster samt vid produktutveckling gör det också lättare att se var åtgärder och resurser gör mest nytta för en minskad miljöpåverkan. ISO 14001:2015 är ett bra verktyg för at förbättra miljötillståndet i världen, men det är brådskande!
Birthe Nörgaard

Missa inte kommande utbildningar i Oktober /November:
Workshop om ISO 14001:2015 och Standardkunskap ISO 14001:2015

Nya krav för certifiering av organisationer med verksamhet
på flera platser – multisite

 

2016 släpptes ett nytt kravdokument som styr hur certifiering av multisiteorganisationer ska ske (IAF MD 19:2016). En multisitecertifiering kännetecknas av verksamhet på flera platser som ingår i samma certifikat.
I kravdokumentet finns två nya begrepp, primära och sekundära processer, vilket vi som certifieringsorgan behöver samla in information kring. Informationen kommer sedan att användas till en översyn av omfattningen för revisionerna samt för att lägga revisionsplaner. I vissa fall kan omfattningen behöva justeras något för att anpassas till det nya kravdokumentet.
I samband med nästa revision kommer därför er revisionsledare att samla in information om era platser och processer enligt en checklista som är framtagen för detta ändamål. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!

Vid frågor kontakta:
Anna Rieck 

Helen Dahl
Per Lindberg 

Kan RISE hjälpa er med GDPR?


På RISE finns det många som jobbar med infromationssäkerhet, privacy och andra frågor kopplat til GDPR.  På RISE Certifering har vi bland annat certifering enligt ISO 27001, ISO 22301 och Infomration Security Managment Professional (ISMP) samt utbildnignar och GAP-analyser mm.
Kom och träffa oss på
SIS Rätt Säkerhet i Göteborg  7/11  och prata mer om GDPR!

--- Nyheter från Personcertifiering ---

Förnyade certifikat för brunnsborrningsföretag

Det har nu gått fem år sedan ett flertal brunnsborrningsföretag certifierade sin verksamhet med ett certifikat enligt specifikation för C-borrföretag. Nu, när dessa första certifikat löper ut, hör företagen av sig och är angelägna att förnya sina certifikat och få nya RISE-diplom. Vi på RISE har redan börjat att ställa ut förnyade certifikat.
För ansökan kontakta ulf.petersson@ri.se


Certifieringen av Energiexperter tar höjd för BEN

Boverket har det senaste året infört förändrade principer för bedömning av byggnaders energianvändning och dess normalisering i BEN 1 och BEN 2. Certifieringsorganen har därför uppdaterat kunskapsproven på motsvarande sätt och detta prövas när kunderna ansöker om förnyade certifikat. Ansökan gör du via denna länk

Personcertifiering

blir egen sektion


Utvecklingen går framåt och antalet kunder inom området Personcertifiering har ökat de senaste åren. Därför anpassar vi vår organisation och verksamheten blir nu en egen sektion inom certifieringsenheten. En chefsbefattning ärt utlyst och anställningsintervjuer pågår som bäst just nu.

Certifierad specialist inom Informationssäkerhet (ISMP)

IT-kompetens och säkerhet mot dataläckage har varit ett aktuellt ämne i nyhetsmedia senaste tiden. RISE har en ackrediterad certifiering för specialister inom informationssäkerhet vilken ger en 5-årig behörighet.  Innehållet är grundat på kompetenskrav inom ISO 27000-serien, m fl och med vår nya samrådsgrupp så har vi nyligen publicerat den uppdaterade certifieringsregeln. Mer information hittar du på hemsidan för certifieringen

--- Nyheter från Produktcertifiering ---

Nya Produktmärken

I och med att vi bytt namn från SP till RISE, så har vi också tagit fram nya produktmärken, där SP-logon ersätts av RISE-logon. Utformningen av märkena har också gjorts om. När det gäller P-märket så kommer det framöver alltid att följas åt av RISE-logon. När det gäller färgen på P-märket så skall det alltid vara svart, alternativt kan det vara vitt på en svart bakgrund. Det kan vara aktuellt på märkskyltar och liknande. Under en övergångstid får de gamla märkena användas, och det kommer även att finnas märken som innehåller både SP-logon o RISE-logon under en övergångstid.
Anvisningar om hur märkena skall och får användas är under framtagande.

Frågor? Mejla certifiering@ri.se

Nya regler ger rekordintresse för typgodkända tappvattenprodukter

Boverkets övergångstid för hygienegenskaper för material i kontakt med dricksvatten löpte ut 2017-06-30. Vi kan konstatera att våra kunder lyckades genomföra materialbyten inför detta datum och därmed behålla giltigheten på de flesta av sina typgodkännanden. Det har inneburit en stor orderingång för oss som medfört att vi ibland haft svårt att nå våra mål för leveranstider.

Läs mer

Innerdörrar kan snart CE-märkas


I våras var standardförslaget FprEN 14351-2 för innerdörrar ute på slutlig remiss (”formal vote”) och medlemmarna i det europeiska standardiseringsorganet CEN röstade ja.  Men CEN-konsulten (även benämnd CPR-konsulten) hade anmärkningar och dessa är på gång att skyndsamt åtgärdas. Tidplanen är fortfarande osäker men det är inte helt osannolikt att standarden blir publicerad av CEN senare i år och godkänd som CE-märkningsstandard
av EU-kommissionen (citerad i EUs officiella tidning) under 2018.  Om så blir fallet kommer innerdörrar att kunna CE-märkas med start under 2018 och bli obligatorisk från 2019. RISE kommer ansöka om att bli anmält organ för att kunna bistå tillverkarna med de provningar,  besiktningar och certifikat som tillverkare behöver för att kunna CE-märka enligt EN 14351-2.
Sedan tidigare är RISE anmält organ för branddörrstandarden EN 16034 och för ytterdörr- och fönsterstandarden EN 14351-1.

Kontakt person: Per Adolfsson

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se