Hållbara städer och samhällen –
så får vi det att hända!  
 
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg | 16 maj, kl 09.30 - 17.00

VÄLKOMMEN TILL RISE INNOVATIONSDAG!

På innovationsdagen presenteras innovativa lösningar, verklighetens öppna testbäddar och framtidens transport- och boendetjänster i den smarta staden. Vi pratar innovationssamverkan, normkritik samt tjänstedesign och hur Sverige skall bli världsledande på att tillvarata resurser genom att minimera och nyttiggöra avfall. Vi bjuder in till en workshop för medborgardriven digital tjänsteutveckling i den smarta staden och debatterar hur den hållbara staden ska bli verklighet. I paneldiskussionen medverkar bland andra miljöminister Karolina Skog och Olga Kordas, SIP Smart Sustainable Cities.

Moderator är Helen Ahlbom, teknikjournalist.

Under dagen medverkar bland andra:
Miljöminister Karolina Skog • Pia Sandvik, vd RISE • Olga Kordas, SIP Smart Sustainable Cities • Petra Dalunde, Urban ICT Arena • Lina Olsson, CLOSER • Evalena Blomqvist, RE:Source • Carola Samuelsson, Borås Stad • Claus Popp Larsen, RISE ICT • Anna-Karin Stoltz Ehn, RISE Samhällsbyggnad

Boka dagen och anmäl dig redan nu!

Vi återkommer med mer information och detaljerat program inom kort.


BOKA IN


2017-05-16, kl 09.30-17.00

PLATS

Konferenshallen
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5
417 56 Göteborg


innovationsdag@ri.se

Anmälan

Innovationsdag Hållbara städer och samhällen är först ut i en rad av fem RISE innovationsdagar under 2017. Övriga teman kommer att vara Testbäddar i en demonstrationsekonomi, Kunskapslyft industri, Hållbar och biobaserad produktion och Den friskare människan. Mer information om innovationsdagarna på www.ri.se

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se