Hållbara städer och samhällen –
så får vi det att hända!  
 
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg | 16 maj, kl 09.30 - 17.00

OBS!
Evenemanget är fullbokat men du kan ställa dig i kö genom att fylla i dina kontaktuppgifter nedan.

VÄLKOMMEN TILL RISE INNOVATIONSDAG!1x1 1474 karolinaskog inbjudan3
1x1
HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
– SÅ FÅR VI DET ATT HÄNDA!

Smart, god och hållbar – så beskrivs ofta framtidens stad. För vem vill bo i den osmarta staden? Och hur attraktivt är egentligen det ohållbara samhället?

Tillsammans med miljöminister Karolina Skog samtalar vi om politik och praktik för att Sveriges städer ska bli smarta och hållbara. På riktigt!  
Under dagen kommer vi även att visa innovativa lösningar, prata om verklighetens öppna testbäddar och om hur vi reser och bor i den smarta staden. Vi diskuterar hur man på bästa sätt samarbetar mellan städer, hur vi möjliggör för innovation och röjer undan det som står i vägen för framtidens lösningar. Vi kommer att ge exempel på hur man jobbar tillsammans med boende i utsatta områden för att designa tjänster utanför boxen och hur vi skall få Sverige att bli världsledande på att tillvarata resurser genom att tänka cirkulärt och resurseffektivt.

Och hur tar vi tillvara på allt smart som händer? Under eftermiddagens workshop provar vi gemensamt en dialog- och innovationsplattform som ger oss tillfälle att djupdyka i initiativ sprungna ur medborgarnas idéer och uppfinningsrikedom - detta för att titta närmare på hur vi kan lära av varandra och göra mer av det som fungerar. 

Vi kommer också att presentera RISE - Sveriges forskningsinstitut och prata om vår roll som innovationspartner inom området hållbara städer och samhällen.

Under dagen medverkar:

Miljöminister Karolina Skog • Pia Sandvik, vd RISE • Olga Kordas, SIP Smart Sustainable Cities • Petra Dalunde, Urban ICT Arena • Lina Olsson, CLOSER • Evalena Blomqvist, RE:Source • Carola Samuelsson, Borås Stad • Claus Popp Larsen, RISE ICT • Anna-Karin Stoltz Ehn, Nationell samverkan innovationsplattformarna • Heiti Ernits, RISE  •  Julia Jonasson, RISE • Hayley Ho, RISE • Johan Rosén, Uppsala stad • Kristina Mjörnell, RISE Hållbara städer och samhällen

Moderator är Helen Ahlbom, teknik- och ekonomijournalist

Läs hela programmet här >>

Innovationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av stads- och samhällsbyggnadsfrågor, innovation, framtidens digitala samhälle, hållbarhet och resurseffektivitet och hur städer, näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt skall samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens hållbara samhälle. 

Innovationsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika.

Anmäl dig via formuläret längre ner på sidan. Sista anmälningsdag 2 maj, 2017.

BOKA IN

2017-05-16, kl 09.30-17.00

icons add to calendar
icons location
PLATS

Konferenshallen
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5
417 56 Göteborg


innovationsdag@ri.se

Anmälan

1049 RISE banner

Innovationsdag Hållbara städer och samhällen är först ut i en rad av fem RISE innovationsdagar under 2017. Övriga teman kommer att vara Testbäddar i en demonstrationsekonomi, Kunskapslyft industri, Hållbar och biobaserad produktion och Den friskare människan. Mer information om innovationsdagarna kommer på www.ri.se

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The registration has been closed since 16/05/2017 00:00.