RISE
PROTOTYPING CITIZEN LAB AFTER WORK

Sickla industriväg 6, 131 54 Nacka, Sverige | 09/02/2018 16:30
RISE Interactive utvecklar en forsknings-hub som för demokratiutveckling och deltagarpraktiker.
Vi identifierar ett, ofta akut, behov hos såväl näringsliv och offentlig sektor som civilsamhälle, att hitta verktyg och strategier för att arbeta med transparens och delaktighet på rättssäkra och resilienta sätt.
Det här handlar inte om att lappa och laga demokratiska processer eller försöka återställa de till något sorts original-skick (vad det nu skulle vara). Det här handlar om att med entusiasm och skärpa utveckla metoder, processer och verktyg för deltagande och inflytande, transparens och kunskapsutveckling.

Vi placerar vårt arbete i ett gränssnitt mellan designforskning, konst, humaniora och systemvetenskap.
Konstens roll är av central betydelse som metod för att utforska och språksätta tvärdiciplinäritet och mångfald i discipliner, kompetenser och angreppssätt.

Vi vill bjuda in dig till ett samtal om vilka frågor som är mest relevanta att fokusera på, vilka forskningsfält som är eller bör aktiveras och hur ett sånt här arbete bäst kommer olika praktiker till del.

Kvällen inleds med ett panelsamtal mellan
  • Sofia Wiberg, doktorand vid KTH urbana och regionala studier, med ett fokus på medborgarpraktiker, normkritik och praktisk kunskap.
  • Kersti Hedqvist fastighetschef Nacka kommun och processledare.
  • Magnus Eriksson, forskare på RISE Interactive och doktorand vid rättssociologiska institutionen Lunds Universitet. Magnus forskningsfokus är  på politiska strukturer, teknikutveckling och civilsamhällets organisering.
Panelen leds av Pernilla Glaser, Creative Research Force på RISE Interactive och samtalet följs av öppen samvaro och idéutbyte.

VÄLKOMMEN! 

Boka i min kalender
 
  09/02/2018 16:30
Plats
NAV Sickla Industriväg 6c
Sickla industriväg 6, 131 54 Nacka, Sverige
ANMÄLAN
RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se.
Dela:
Klicka för att dela på Twitter Klicka för att dela på LinkedIn Klicka för att dela på Facebook
The registration has been closed since 09/02/2018 00:00.