Invigning av slurry-hydrokracker
 Piteå, Sverige | 11/05/2017 10:30
Välkommen till invigningen av slurry-hydrokrackern!
Nu invigs slurry-hydrokrackern, en pilotanläggning för skogsbaserade, gröna bränslen vid RISE ETC i Piteå. Anläggningen kommer att bidra till utvecklingen mot en fossilfri transportsektor år 2030.

Slurry-hydrokrackern är en öppen, neutral pilotanläggning där akademi, institut och näringsliv kan utveckla, testa och verifiera ny teknik för produktion av drivmedel från förnybara, biologiska råvaror som till exempel lignin. Anläggningen är den första i sitt slag i landet och erbjuder möjligheten att studera en komplett värdekedja från råvara till flytande drivmedel eller råolja som kan processas vidare på raffinaderi. Slutmålet är att skapa en storskalig nationell produktion av hållbara drivmedel från skogens restprodukter.

Bakom anläggningen står ett konsortium av RISE, Preem, Sveaskog och entreprenörsbolaget SunCarbon med stöd av Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Stiftelsen ETC och Chalmers.
 

Program för invigningen:

  10:30 Inledande mingel och kaffe

11:00 Samtal med några av aktörerna bakom satsningen – Hur bidrar denna satsning till fossiloberoende vägtrafik år 2030?

12.00 Invigningsceremoni följt av guidade turer i anläggningen

13:00-14:00 Lunch 

Värd för invigningen är Pia Sandvik, vd för RISE
Moderator: Mattias Goldmann, vd för Fores 


Sista anmälningsdag

7 april, anmäl så snart som möjligt då platserna är begränsade. 
(Om evenemanget blir övertecknat kan vi tvingas begränsa antalet deltagande per organisation.)

BOKA IN

2017-05-11 10:30-14:00

icons add to calendar
icons location
PLATS

RISE ETC
Industrigatan 1, 94138 Piteå

010-516 50 00

info@ri.se

1049 RISE banner
The registration has been closed since 11/05/2017 00:00.