RISE
FOSSILFRI FRAMTID –
I EN BIOBASERAD EKONOMI
Välkommen till RISE innovationsdag 12 oktober
Innovationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av förnybara råvaror för hållbar produktion, klimatfrågor och resurseffektivitet och hur näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens cirkulära bioekonomi.

De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris talar sitt tydliga språk. Vi står inför en nödvändig samhällsomställning – från ett fossilbaserat och linjärt samhälle till ett biobaserat och cirkulärt. Visionen om den fossilfria framtiden baserad på förnybara råvaror driver på efterfrågan på nya hållbara produkter och processer.

Biobaserade drivmedel, kemikalier och material
Under denna innovationsdag sätter vi fokus på tre stora utmaningar – drivmedel, kemikalier och material. Många lösningar finns men frågetecken kvarstår. Vad behöver olika aktörer göra för att nå 2030-målen? Vad ska vi använda vår biomassa till? Hur skalar vi upp idéer till industriella processer?

Tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och en panel samtalar vi kring dessa frågor och aktuella samverkansinitiativ.

Society Hack Bioekonomi i Almedalen 2017 kreerade fem idéer kring hur vi blir fossilfria på matbordet. Under innovationsdagen diskuterar vi hur dessa idéer kan bli verklighet. Hur vi får det att hända!

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Vi kommer också att presentera RISE – Sveriges forskningsinstitut – och prata om vår roll som innovationspartner och visa exempel på innovativa lösningar inom området biobaserad ekonomi.

Moderator: Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet. 

Under dagen medverkar också bland andra Sören Eriksson, Preem, Mikael Hannus, Stora Enso, Camilla Lerhorst, ansvarig för regeringens samverkansområde Cirkulär och biobaserad ekonomi, Birgitta Sundblad, Markus Norström, Marie Anheden, Jonas Enebro, Pia Wågberg, Göran Gustafsson (alla RISE).

Välkommen!
Innovationsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika.
Sista anmälningsdag 2 oktober 2017

Boka


12/10/2017 10:00
Plats
Tekniska Museet
Museivägen 7, 115 27 Stockholm, Sverige
ANMÄLAN

TechMark Arena är ett exjobbsprogram inom RISE som samlar flera studenter och examensprojekt kring ett gemensamt tema. Programmet har hållits i tre omgångar och resulterat i prisbelönta arbeten kopplade till biobaserad cirkulär ekonomi. I anslutning till innovationsdagen har du möjlighet att se prov på arbetet och mingla med ansvariga för exjobbsskolan och för det kommande The Bioeconomy Research Programme 2018-2020.

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se.
Dela:
Klicka för att dela på Twitter Klicka för att dela på LinkedIn Klicka för att dela på Facebook
The registration has been closed since 11/10/2017 08:50.