Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft
View in browser
1419 516 lighter header news mars 2018
1296 fj%c3%a4der original
Nu öppnar årets stora utlysning!
640x640transp
Årets enda stora utlysning öppnar idag 3 april och stänger den 21 juni 2018. En nyhet är projekttypen Genomförbarhetsstudier som syftar till att utveckla radikalt nytänkande idéer till lättviktslösningar. FoI-projekten är oförändrade, och förprojekten är i denna utlysning borttagna.

Det kommer att finnas ca 50 Mkr i budget, vilket är en rejäl ökning från tidigare utlysningar. Både FoI-projekt och genomförandestudier (för att undersöka idéer som kan leda till disruptiva eller explorativa tekniska lösningar) är välkomna. Utlysningen omfattar alla våra fyra innovationsteman. Mer information finns på vår hemsida.

Välkommen med din ansökan!
1284 vinge hoger 384x300px
640x640transp
Välkommen på Resultatworkshop 16 maj
Den 16 maj är den stora nätverksdagen för LIGHTer. Vi ger en helhetsbild av vad som pågår, med information från alla olika verksamheter. Dagen kommer att avslutas med en inspirationsföreläsning. Mer information och detaljerat program kommer inom kort ut på vår hemsida och i sociala medier. Anmäl dig redan nu, och kom till Chalmers i Göteborg!
640x640transp
640x640transp
1427 NKPO 2
640x640transp
Nationell kompetensarena för produtkoptimering blir en del av LIGHTer 
Just nu utvecklas samarbetet mellan Nationell kompetensarena för produktoptimering och LIGHTer. Mer information kommer på Resultatworkshoppen 16 maj och på vår hemsida (inom kort). Det känns som ett spännande steg för svenska lättvitkslösningar!
1435 gr%c3%b6n rondell 500x330
640x640transp
Cirkulär ekonomi och Lättvikt - workshop
Välkommen till Swerea koncernens gemensamma workshop med tema ”Cirkulär ekonomi & Lättvikt”. Den hålls den 17:e maj på Swerea i Mölndal. Här inspireras vi av talare från båda dessa fält för att ta fram nya hållbara lösningar för din produkt eller ditt företag. Mer information och anmälan finns på hemsidan. Frågor hänvisas till Magdalena Juntikka. Detta är ett sammarrangemang med Swerea.
640x640transp
640x640transp
1431 Naturbild 500x330
640x640transp
SICOMPs internationella konferens
Missa inte Swerea SICOMPs årliga internationella konferens om Manufacturing and Design of Composites och hålls den 28-29 maj i Luleå. Konferensen äger rum i samband med FPCM-14, den 14:e internationella konferensen om flödesprocesser i kompositmaterial.
Mer information och registrering.
1424 Verksamhetsberattelse framsida 1280x340px
640x640transp
Ny publikation från LIGHTer Academy
640x640transp
En ny internationell tidskrift med hög relevans inom lättviktsarenan har lanserats. Tidskriften heter Multifunctional Materials, och i den allra första upplaga kommer artikeln Graphitic microstructure and performance of carbon fibre Li-ion structural battery electrodes publiceras. Artikeln är skriven av bland andra Fang Liu, Dan Zenkert and Leif Asp, som alla tre är finansierade av LIGHTer Academy.
LIGHTer Academy
640x640transp
LIGHTer Academy är ett nationellt initiativ inom LIGHTer som samlar expertis inom akademi, forskningsinstitut och industri med målet att skapa genombrottsforskning med långsiktig påverkan på material, processer och design för lättviktslösningar. Mer om LIGHTer Academy och dess medlemmar hittar du på LIGHTers hemsida.
1408 Bild LIGHTer News 2017
Industrikurs: Termoplastiska biokompositer
640x640transp
Den 17 maj anordnar LIGHTer nod Västra Götaland en 1-dagskurs om termoplast och biokompositer.
Kursen innehåller både teoretiska pass och praktiska övningar i labb. Kursen går under en hel dag på Swerea IVF i Mölndal med föreläsningar på förmiddagen och laborationer på eftermiddagen. Mer information och anmälan hittar du på vår hemsida. Kontaktperson: Henrik Oxfall, henrik.oxfall@swerea.se.  Varmt välkommen!
Framtidens volymproduktion av kompositer
En öppen och kostnadsfri workshop arrangeras i Trollhättan den 17 april för att diskutera en långsiktig strategi för att Sverige ska etablera en framskjuten position inom kostnadseffektiv volymproduktion av kompositer. Bakgrunden är ett förprojekt inom FFI.  För anmälan och mer information: kontakta tommy.christensen@innovatum.se senast 13 april.
640x640transp
640x640transp
Dina idéer till medlemsprogrammet
Vi arbetar fram ett förslag på ett förändrat och förbättrat medlemsprogram som medlemmarna kommer att få ta ställning till vid årsmötet i november. Vi är mycket intresserade av att få era åsikter redan nu. Tveka inte att höra av dig till oss!
Kalendarium 2018
640x640transp
3 april: LIGHTers enda stora utlysning för FoI-projekt och genomförbarhetsstudier 2018 öppnar

17 april: Framtidens tillverkning av volymkompositer - workshop, Trollhättan

22-25 april: PhD kurs "Tillverkning av metallstruktur", LTU/Gestamp Hardtech, Luleå

4 ma(prel): LIGHTer Småföretag stänger preliminärt sin utlysning

16 maj: LIGHTer Resultatworkshop och styrelsemöte, Göteborg


17 maj: Cirkulär ekonomi och Lättvikt - workshop, Mölndal

17 maj: Industrikurs: Termoplastiska biokompositer, Mölndal


28-29 maj: SICOMPs internationella konferens Manufacturing and Design of Composites, Luleå

29-30 maj: LIGHTer talar vid "Faszination Hybrider Leichtbau" i Wolfsburg, Tyskland. Det är Open Hybrid LabFactory som arrangerar konferensen.

21 juni: LIGHTers enda stora utlysning för FoI-projekt och genomförbarhetsstudier 2018 stänger

18 september LIGHTer Teknisk workshop och styrelsemöte, ort ej bestämd

21 november: LIGHTer Årsstämma, Framtidsworkshop och styrelsemöte, Stockholm

Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter.
518 stampel 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
$$$open$$