Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft
View in browser
Möjligheter att påverka nya LIGHTer Forum
Vi vill att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. Under våren och sommaren arbetar vi därför med att förändra och förbättra medlemsprogrammet som kommer få ett nytt namn: LIGHTer Forum, och lanseras under hösten. Tveka inte att kontakta oss om du har några idéer och synpunkter kring det nya medlemsprogrammet. Tankar kring LIGHTer Forum kommer att presenteras på teknikgruppsmötet i samband med LIGHTers resultatworkshop den 16:e maj, då medlemmarna uppmuntras komma med feedback.
LIGHTer Resultatworkshop 16 maj
Välkommen till LIGHTer Resultatworkshop den 16 maj på Chalmers! Under en heldag presenterar vi de senaste resultaten från våra FoI-projekt, LIGHTer Academy och LIGHTer PhD Network. Vi kommer också ha tid för mingel och avsluta dagen med en inspirerande workshop om innovativa idéer och en föreläsning om produktoptimering.
Varmt välkommen med din anmälan!
Seminarium inom produktoptimering 
Den 4 juni arrangerar LIGHTer Produktoptimering ett seminarium på KTH i Stockholm. Under dagen medverkar både exjobbare och företagsrepresentanter som berättar om hur produktoptimering ser ut inom industrin. Vi avslutar dagen med ett spännande inspirationspass.
Varmt välkommen!
Mer information och anmälan

Kurs: Termoplastiska biokompositer
Den 17 maj anordnar LIGHTer nod Västra Götaland en 1-dagskurs om termoplast och biokompositer. Kursen innehåller både teoretiska pass och praktiska övningar i labb. Mer information och anmälan hittar du på vår hemsida. Kontaktperson: Henrik Oxfall
Varmt välkommen
Ta chansen att söka inom LIGHTer Småföretag!
Med 4 Mkr i budget vill vi uppmuntra företag med färre än 250 anställda att söka medel för mindre företagsprojekt. Målet är att utveckla mindre företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar. Preliminär deadline är 4 maj.
Läs mer om LIGHTer Småföretag och ansök!!
Workshop: Robust limning av vakuumformad polypropen
Vi visar hur förbehandling med plasma möjliggör limning av plaster som annars är svåra att limma. Vi visar också tre olika ytavsyningsmetoder och jämför deras förmåga att förutsäga om ytan är limbar eller inte. Välkommen på workshop den 8 maj i Mölndal! Anmäl dig här
I maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft
Den 25 maj träder den nya personuppgiftslagen, GDPR, i kraft.
Inför det kommer vi att skicka ut information till alla som är i vårt mottagarregister.
Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.
Kalendarium 2018
25 april: Termisk sprutning - seminarium, Trollhättan

4 ma(prel)LIGHTer Småföretag stänger preliminärt sin utlysning


maj: Robust limning av vakuumformad polypropen - workshop, Mölndal

16 maj: LIGHTer Resultatworkshop och styrelsemöte, Göteborg


17 maj: Cirkulär ekonomi och Lättvikt - workshop, Mölndal

17 maj: Industrikurs: Termoplastiska biokompositer, Mölndal


28-29 maj: SICOMPs internationella konferens Manufacturing and Design of Composites, Luleå

29-30 maj: LIGHTer talar vid "Faszination Hybrider Leichtbau" i Wolfsburg, Tyskland. Det är Open Hybrid LabFactory som arrangerar konferensen.


4 juni: Seminarium inom produktoptimering, KTH, Stockholm

21 juni: LIGHTers enda stora utlysning för FoI-projekt och genomförbarhetsstudier 2018 stänger

18 september LIGHTer Teknisk workshop och styrelsemöte, ort ej bestämd

21 november: LIGHTer Årsstämma, Framtidsworkshop och styrelsemöte, Stockholm

Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter.
Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.