Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft
Webbversion
Seminarium inom produktoptimering
I framtiden kommer optimering vara en central del av CAE-driven produktutveckling, och därför arrangerar nu LIGHTer Produktoptimering ett heldagsseminarium i ämnet.
Under dagen medverkar både exjobbare och företagsrepresentanter som berättar om hur produktoptimering ser ut inom industrin.

Datum: 4 juni 2018
Tid: 9.30-15.00
Plats: KTH, Stockholm
Kontaktperson: Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@swerea.se

Varmt välkommen!

Anmälan
Program
09:30-10:00 Mingel med kaffe och fralla
 
10.00-10:30 Information om LIGHTer och LIGHTer Produktoptimering
Fredrik Stig, vice verksamhetsledare för LIGHTer & Harald Hasselblad, Volvo Cars
 
10.30 - 11.00 State-of-the-art inom produktoptimering, perspektiv från Saab, Scania och Volvo Erik Holmberg, Mikael Thellner och Harald Hasselblad 
 
11.00 - 12.00 Topologioptimering 

"Weight Reduction of Drill Steel Support in front of the Drilling Doom using Topology Optimization"
Joseph Junior, Epiroc
 
"Development Process of Topology Optimized Casted Components"
Nadine Kåmark, Altair
 
"Tillförlitlig lättviktsdesign av gjutna komponenter"
Rohan Kulkarni, Scania
 
12.00 - 13.00 Lunch
 
13.00 - 14.30 Parameteroptimering

"Using Design Automation to Aid Simulation-Driven Design and Enable Multidisciplinary Design Optimization of CAD Models"
Jakob Nyström & Johan Hallberg, Scania
Gustav Ekbäck & Mattias Barrklev, Scania
Josef Kling & Mattias Bäckman, Scania
 
"Multidisciplinary Design Optimization Using Parametric CAD models and Simulation - Developing a Method for Best Practice Using Boarding Step Weight Reduction as Case Study"
Malin Eriksson & Matilda Frid, Scania
 
"Implementering av metod för optimering av kuggeometri"
Mathias Johansson, Scania
 
"Future Chassis Frame - Optimization of Framestructure for Electric Heavy Transport Vehicles"
Robin Remnestad & Joe Norlin, Scania
 
14.30 - 15.00 Fika
 
15.00 - 15.30
"DOPP - Digital pilot för optimering av produktegenskaper"
Mikael Ström, Swerea
 
15.30 - 16.00 Summering av dagen och fortsatt arbete
Information om septemberträff inom LIGHTer där förslag påkommande examensarbeten presenteras.
Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.