Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft
Webbversion
News maj 2018
Har du en innovativ projektidé?
Det finns två olika slags projekttyper – innovativa genomförbarhetsstudier och FoI-projekt. Utlysningens pott är på totalt 50 MKr. Den är öppen fram till den 21 juni.

Om du har frågor kring utlysningen eller ansökningsförfarandet är du välkommen att höra av dig till Cecilia Ramberg, verksamhetsledare för LIGHTer, cecilia.ramberg@swerea.se,
0707-80 60 52.
Välkommen med din ansökan
"Projektet ledde till nya produkter på marknaden"
Vi intervjuade Anders Holmkvist, Produktions- och kvalitetsansvarig på Inxide, som berättade att flera produkter kom ut på marknaden under deras projekttid. 

Workshop: LIGHTer Produktoptimering
I framtiden kommer optimering vara en central del av CAE-driven produktutveckling. Vi har startat LIGHTer Produktoptimering för att hjälpa företag att snabbare kunna implementera nya lättviktslösningar i sin produktutveckling. Välkommen till vårt första heldagsseminarium. Vi ska få ta del av resultaten från flera examensarbeten och höra hur Volvo Cars och Scania beskriver sina behov av produktoptimering.  
Datum: 4 juni 2018
Plats: KTH, Stockholm
Sök 25% finansiering av en forskartjänst!
LIGHTer Academy är ett tvärvetenskapligt forskningskluster. Det består av 11 forskare som är deltidsfinansierade av LIGHTer. Forskarna representerar akademin, forskningsinstitut eller företag.  
LIGHTer Academy söker nu ytterligare två forskare som har fast tjänst eller deltar i ’tenure track’ (KTHs karriärväg för unga forskare) vid svenskt universitet eller högskola. Sökande ska ha mycket goda meriter sedan sin disputation, men inte ha nått professorsnivå.  
Program och anmälan
Läs mer och ansök
Vinnova satsar på cirkulär och biobaserad ekonomi i en ny utlysning
I vår startar Vinnova ett nytt program, "Cirkulär och biobaserad ekonomi". Första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Vinnova planerar flera nya satsningar inom området under 2018.
LIGHTer arrangerade en workshop på temat ”Cirkulär ekonomi och Lättvikt” den 17 maj på Swerea i Mölndal. Kontakta oss gärna om du vill ha stöd och hjälp att vidareutveckla lättviktslösningar i en cirkulär och biobaserad ekonomi!
Sista ansökningsdag: 13 september
LIGHTer Nod Västra Götaland arrangerar optimeringsworkshop
Vill du öka din kunskap om digitaliseringens verktyg och möjligheter? Vi har skräddarsytt en dag för att ge dig förståelse för hur optimeringsverktyg kan användas för att ta fram mer konkurrenskraftiga lättviktsprodukter.Vi ger dig också insikter både om hur en lösningsrymd vid konceptkonstruktion kan undersökas, och hur förslag på lättviktskoncept kan tas fram.

Datum: 12 juni 2018
Plats: Swerea IVF, Mölndal
Läs mer
Program & anmälan
LIGHTer arrangerar byggworkshop!
I september varje år arrangerar LIGHTer en workshop på ett givet tema, och i år handlar vår tekniska workshop om bygg.
Hur ser lättviktsutmaningarna ut för byggbranschen när man ska bygga höga hus? Hur förändras arkitekturens möjligheter i samband med att materialens förutsättningar och krav förändras?
Datum: 18 september
Ort: Ännu ej fastställd.
GDPR gäller från den 25 maj
DataskyddslagenVi vill fortsätta erbjuda dig event och nyheter på inom lättviktsarenan. För att vi ska kunna göra det här lagrar vi dina personuppgifter, i ditt fall namn exempelvis, företag, e-postadress och eventuellt telefonnummer. Läs mer om hur LIGHTer behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all sorts data som kan knytas till dig som person. Till exempel namn, personlig mejladress, personligt telefonnummer etcetera.
Uppgifter kopplade till företag, som till exempel organisationsnummer, växelnummer, e-post kopplad till företag eller befattning etc. är inte att betrakta som personuppgifter. För enskilda näringsidkare registrerar vi personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.
Kalendarium

28-29 maj: SICOMPs internationella konferens Manufacturing and Design of Composites, Luleå

29-30 maj: LIGHTer talar vid "Faszination Hybrider Leichtbau" i Wolfsburg, Tyskland. Det är Open Hybrid LabFactory som arrangerar konferensen.


4 juni: Seminarium inom produktoptimering, KTH, Stockholm 

12 juni: Workshop: Nya möjligheter med optimeringsverktyg, Mölndal.

21 juni: LIGHTers enda stora utlysning för FoI-projekt och genomförbarhetsstudier 2018 stänger

18 september LIGHTer Teknisk workshop och styrelsemöte, ort ej bestämd


21 november: LIGHTer Årsstämma, Framtidsworkshop och styrelsemöte, Stockholm

Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter.
Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.