Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft
Webbversion
1558 lighter
News juni 2018
1742 Promo sommar 3 640x300px
Hej!
640x640transp
Med glädje och stolthet har vi presenterat flera spännande nyheter från LIGHTer under våren. Vi skriver lite mer om flera av dem här i nyhetsbrevet.

  • LIGHTer Produktoptimering är en helt ny verksamhet under LIGHTers paraply.
  • Vi utökar LIGHTer Academy med två nya kreativa, seniora forskare inom lättvikt.
  • Vi öppnar för projektformen genomförbarhetsstudier, för att lättare ta tekniksprång. 
  • LIGHTer Småföretag erbjuder enkel, snabb finansiering till projekt av mindre företag.
  • Våra workshoppar skapar jättebra nätverk. I vår har över 260 personer deltagit!
  • Internationellt har vi börjat etablera oss som en känd spelare. Stimulerande!
LIGHTer vill tacka alla våra medlemmar, samarbetspartners, intressenter och finansiärer för ett mycket bra samarbete.

Vi önskar er en lugn, skön och inspirerande sommar!

Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer

1812 Malin %c3%85kermo 640x640transp
640x640transp
"Vi ska bygga något bra tillsammans"
640x640transp
640x640transp

Vi filmade Malin Åkermo, professor på KTH och medlem i LIGHTer Academy, som pratar om hur hon ser på forskarnätverket och vägen framåt för svensk innovation. Just nu finns två deltidstjänster att söka inom LIGHTer Academy. Läs mer och ansök - senast 1 juli.
Se filmklippet med LIGHTer Academy
1730 verstappen photography 532656 unsplash 400 400
640x640transp
Workshop: Byggbranschens lättviktsutmaningar
Vi anordnar en workshop där vi bland andra får höra Gert Wingårdh, VD på Wingårdhs Arkitekter och Ulf Håkansson, forskningschef på Skanska tala om lättviktsutmaningar inom byggbranschen.

Datum: 18 september 2018
Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg
640x640transp
640x640transp
1782 Promo LIGHTer 584x300 pellets
640x640transp
Workshop:
Plast - nuläge och framtidsscenario
Tillsammans arrangerar LIGHTer, Jönköpings Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola ett seminarium om plast. Under dagen får du höra om design, konstruktion, simulering, 3D-printing och formsprutning av plast.

Datum: 4 oktober 2018
Plats: Jönköpings Tekniska Högskola

Program och anmälan
Program och anmälan
1808 Eurostars
640x640transp
EUROSTARS
Eurostars är projektfinansiering för forskningsintensiva små och medelstora företag som kan söka projekt för marknadsnära utveckling ihop med minst en partner från en annan Eurostarsregion.

Projekten ska vara max 36 månader långa och bidra till innovationer som marknads-introduceras max 24 månader efter projektets slut.

640x640transp
640x640transp
1783 Promo LIGHTer 584x300 schweiz
640x640transp
Swiss-Swedish Innovation Initiative
Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, handlar om hur additiv tillverkning och lättviktsteknologi förändrar industrin på olika sätt. För att förstå den fulla potentialen av additiv tillverkning och lättviktsteknologier behöver vi internationellt samarbete.

Datum: 25 september
Plats: EMPA Academy Dübendorf, Schweiz
Läs mer om ansökningsprocessen
Program och anmälan
1579 Optimering nyhetsbrev
640x640transp
LIGHTer Produktoptimering har haft sitt första evenemang
Måndagen den 4 juni hade LIGHTer Produktoptimering sitt första evenemang "Seminarium inom produktoptimering" på KTH i Stockholm. Flera examensarbetare och industrirepresentanter medverkade. Cirka 50 personer deltog under dagen.

Nästa evenemang äger rum den 19 september i Göteborg. Inbjudan med program skickas inom kort.
640x640transp
640x640transp
1819 KO hybridmaterial
640x640transp
Få 20% rabatt på utbildning om fogning och multimaterial
Under tre dagar erbjuder Swerea IVF utbildningar inom fogning av multimaterial. Kursveckan riktar sig mot konstruktion, beredning och produktion inom tillverkningsindustrin. Kurserna kan gås individuellt men hänger samman med hybridfogning av multimaterial.

Läs mer och anmäl dig
1807 composite final
640x640transp
Läs om LIGHTer i CompositesWorld
LIGHTer har fått internationell uppmärksamhet, och online-tidningen CompositesWorld har skrivit en artikel om LIGHTer och vår verksamhet.

Om du är nyfiken på hur LIGHTer varit aktiv internationellt är du även välkommen att läsa vårt internationella nyhetsbrev.
640x640transp
640x640transp
1773 Webbkurs LinkedIn 800x417
640x640transp
Visste du att LIGHTer har en webbaserad gjutkurs?
I sex olika delar kan du i din egen takt tillgodogöra dig kunskap om gjutningsprocessen.
För mer information, vänligen kontakta Patrik Svanängen, patrik.svanangen@swerea.se
Kalendarium
640x640transp
21 juni: LIGHTers enda stora utlysning för FoI-projekt och genomförbarhetsstudier 2018 stänger

18 september LIGHTer Byggworkshop och styrelsemöte, Göteborg


19 september Seminarium inom produktoptimering, Göteborg.

4 oktober Seminarium "Plast - nuläge och framtidsscenario", Jönköping Tekniska Högskola, Jönköping

21 november: LIGHTer Årsstämma, Framtidsworkshop och styrelsemöte, Stockholm

Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter.
518 stampel 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
456 linkedin logo 606060 455 twitter logo 606060 454 facebook logo 606060
$$$open$$