Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft
Webbversion
Inbjudan
Välkommen på seminarium inom produktoptimering
Inom ramen för LIGHTer Produktoptimering anordnar vi ett seminarium med målet att ta fram förslag på nya forskningsprojekt inom produktoptimering, exempelvis genom examensarbeten. Associate Professor Niels Aage från Technical University of Denmark ger en inspiriationsföreläsning om produktoptimering.

Välkommen till en inspirerande dag!

Datum: 19 september 2018
Plats: Chalmers Teknikpark, Göteborg
Kontaktperson: Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@swerea.se
031 706 61 40


Anmälan
Program

09:30 Mingel med Kaffe och fralla 

10.00 Välkomna 
Harald Hasselblad, Volvo Cars & Mikael Thellner, Scania

10:30 Inspirationsföreläsning 

Niels Aage, Technical University of Denmark

11:00 Introduktion till temana topologioptimering, parameteroptimering och enkla modeller för optimering

12:00 Lunch


13:00 Workshop

15:00 Kaffe

15:15  Summering och presentation av idéer
Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.