Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft
Webbversion
Inbjudan
Välkommen på workshop om lättvikt i byggbranschen!
Gert Wingårdh ger sitt perspektiv som arkitekt, och Ulf Håkansson berättar om Skanskas forskningsarbete. Under dagen kommer vi även att göra ett studiebesök, och få höra om branschöverskridande samarbeten inom lättvikt. Bakom arrangemanget står de tre strategiska innovationsprogrammen LIGHTer, Smart Built Environment och InfraSweden2030.
Välkommen till en inspirationsdag!

Datum: 18 september, 2018
Tid: 09.00 - 15.30
Plats: Lindholmen Science Park
Kontaktperson: Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@swerea.se, 031-760 61 40

Anmälan
Program
09.00 Registrering och kaffe

09.30 Välkomna

Cecilia Ramberg, programchef, LIGHTer
Kristina Gabrieli, vik. programchef, Smart Built Environment

09.40 Lättvikt i byggindustrin ur entreprenörens perspektiv
Ulf Håkansson, forskningschef, Skanska
Representant för småföretag kommer inom kort
 
10.20 Lättvikt i byggindustrin ur arkitektens perspektiv 
Gert Wingårdh, VD, Wingårdhs arkitektkontor

11.00 Kaffe/te


11.30 Drivkrafter och hinder vid upphandling
Paneldiskussion med representanter från offentlig sektor

12.30 Lunch 


13.30 Studiebesök (TBA)
 
14.00 Inspirationsföredrag: Potentialen med korsbefruktning mellan olika branscher
Anders Breitholtz, VD, Material Challenge Lab
 
14.15 Workshop: Hur ska vi samarbeta kring lättvikt och bygg?
 
15.15 Visioner om samarbete

Cecilia Ramberg, programchef LIGHTer
Kristina Gabrieli, vik. programchef Smart Built Environment
Camilla Byström, programchef, InfraSweden2030

15.30 Avslut och kaffe/te 


Med reservation för eventuella förändringar
Parallella möten 

15.30 – 16.30 LIGHTer Teknikgruppsmöte (endast för LIGHTers medlemmar)
 
15.30 – 18.30 LIGHTer styrelsemöte
(endast för LIGHTers styrelse)
Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.