Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft
Webbversion
Inbjudan
Välkommen på framtidsworkshop!
Vart har lättviktsteknologin tagit oss om 20 år? Vilken roll kommer lättviktsteknologin att spela för elektrifieringen, den cirkulära ekonomin och multifunktionella material? Kom och få ny kunskap och inspiration och ta chansen att påverka innehållet i den tredje Lättviktsagendan.

Datum: 21 november 2018
Plats: 7A Centralen (sal: Vasa), Vasagatan 7, Stockholm
Kontaktperson: Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@ri.se, 031 706 61 40
Anmälan
Program
10.00 - 11.30 LIGHTers årsstämma

11.30 Lunch

12.30 Välkomna
Cecilia Ramberg, programchef, LIGHTer

12.40 Biobaserade material
Sohrab Kazemahvazi, Stora Enso
 
13.20 Multifunktionella material
Dan Zenkert KTH

14.00 Kaffe/te 

14.20 Diplomutdelning LIGHTer PhD Network

14.30 Elektrifiering
Andreas Reeb RISE
 
15.10 Workshop: Hur rustar vi för framtidens innovation?
 
15.50 Summering och avslutande diskussioner

Med reservation för eventuella förändringar
Parallella möten
16.00 – 17.00 LIGHTer Teknikgruppsmöte (endast för LIGHTers medlemmar)
 
16.00– 19.00 LIGHTer styrelsemöte (endast för LIGHTers styrelse)
Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.